ราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมกับภาคีเครือข่าย ขอเชิญร่วมงาน เทศกาลสายน้ำแห่งวัฒนธรรม

6

จังหวัดฉะเชิงเทรา เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา สภาวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา และมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมกับภาคีเครือข่าย
ขอเชิญร่วมงาน
❖ เ ท ศ ก า ล ส า ย น้ำ แ ห่ ง วั ฒ น ธ ร ร ม ❖
ความรัก ความสุข ความมั่งคั่ง และความยั่งยืน
Chachoengsao Happiness & Wealthy Carnival Smart City from Learning City
‿‿‿‿‿‿‿‿‿‿‿‿‿‿‿‿‿‿‿‿‿‿‿‿‿‿‿‿
ระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2566
ณ บริเวณสวนสาธารณะริมแม่น้ำบางปะกง ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
▣ ชม การสาธิตมรดกทางวัฒนธรรม การแสดงศิลปวัฒนธรรม
▣ ชิม อาหารถิ่นของดีเมืองแปดริ้ว อาหารอร่อย ขนมหวาน กว่า 160 ร้าน
▣ ช๊อป ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม CPGT สินค้า กว่า 1,000 รายการ

ราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมกับภาคีเครือข่าย ขอเชิญร่วมงาน เทศกาลสายน้ำแห่งวัฒนธรรม อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here