ราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมประชุมหารือกับกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ทำแผนการพัฒนาพื้นที่และชุมชนด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดฉะเชิงเทรา

4

วันที่ 30 ส.ค. 66 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ ร่วมประชุมหารือกับนางธัญรัตน์ อินทร รองเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สายงานพื้นที่และชุมชน) พร้อมคณะ โดยมีอนุชา อินทศร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยตัวแทนส่วนราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อหารือแนวทางในการจัดทำแผนการพัฒนาพื้นที่และชุมชนด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here