ราชบุรี ติดแล้ว ป้ายยึดคืนพื้นที่ป่าในฟาร์มไก่ ปารีณา

3

หลังจากที่เจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้ทำการสำรวจพื้นที่ในบริเวณฟาร์มไก่  เขาสน 2  ซึ่งตั้งอยู่ในหมู่ 6  ต.รางบัว  อ.จอมบึง  จ.ราชบุรี  ซึ่งเป็นของนางสาวปารีณา  ไกรคุปต์  ส.ส.ราชบุรี เขต 3  พรรคพลังประชารัฐ  และพบว่าบริเวณฟาร์มไก่ เขาสน 2 นั้นบุกรุกพื้นที่ในเขต ป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี จำนวนเนื้อที่  41-1-59 ไร่ และป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 จำนวนเนื้อที่ 4-3-81 ไร่ รวมจำนวนเนื้อที่ 46-1-40 ไร่  นั้น นายสุชาติ  บัวบาง เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ศูนย์ป่าไม้ราชบุรี สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี)  พร้อมด้วยนายวัชระ  ละอออ่อน  หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รบ.1  จอมบึง  ได้นำเจ้าหน้าที่เข้าติดป้ายที่บริเวณฟาร์มไก่ เขาสน 2  เพื่อประกาศให้เป็นพื้นที่ที่ถูกตรวจยึด ซึ่งบริเวณดังกล่าวมีโรงเรือนที่เคยใช้เป็นฟาร์มเลี้ยงไก่ จำนวน 5 โรงเรือน   โดยห้ามผู้ใดเข้าทำกิจการในบริเวณนี้    โดยมีข้อความว่า  พื้นที่ตรวจยึดบริเวณนี้ปรากฏการกระทำผิดกฏหมายว่าด้วยป่าไม้ ตามพระราชบุญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 54 ฐาน “ก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า ทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการทำลายป่า เข้ายึดถือและครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาติ” พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 มาตรา 14 “ยึดถือครอบครองทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในที่ดิน ก่อสร้าง แผ้วถางทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติโดยมิได้รับอนุญาติ” และความผิดตามประมวลกฏหมายที่ดิน มาตรา 9 ฐาน “เข้าไปยึดถือครอบครอง ก่อสร้าง เผาป่า ทำด้วยประการใด ให้เป็นการทำลายหรือทำให้เสื่อมสภาพที่ดินในที่ดินของรัฐโดยไม่มีสิทธิครอบครอง หรือมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่” เป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขต ป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี จำนวนเนื้อที่  41-1-59 ไร่ และป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 จำนวนเนื้อที่ 4-3-81 ไร่ รวมจำนวนเนื้อที่ 46-1-40 ไร่ ตาม ปจว. ข้อ 4 ลงวันที่ 2 ธ.ค.62 เวลา 17.00 น. กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตรวจยึดโดย หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รบ.1 (จอมบึง) หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้จอมบึง สังกัดศูนย์ป่าไม้ราชบุรี สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10(ราชบุรี) กรมป่าไม้ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ปิดประกาศ ณ วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2562  ทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ป่าไม้ จะได้ทำการติดป้ายประกาศทั้ง 4 ทิศ และทำหลักเขตพื้นที่ตรวจยึดที่ชัดเจน เพื่อป้องกันไม่ให้มีการบุกรุกซ้ำ หรือว่าเข้าไปทำประโยชน์ทับซ้อนอีก โดยทั้ง 4 ด้านหมายถึงบริเวณช่องทางเข้าออก เพื่อให้เกิดความชัดเจน เพื่อไม่ให้มีการบุกรุกเข้าไปอีก โดยอ้างได้ว่าไม่ได้มีความเจตนาเข้าไปทำประโยชน์ทับซ้อน โดยไม่รู้แนวเขตพื้นที่ที่ตรวจยึด

สุจินต์ นฤภัย(เต้) จ.ราชบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here