ราชนครินทร์ร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศเนื่องในวันรพีประจำปี2566

3

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มธุริน พงศกรพาณิช ประธานสาขาวิชานิติศาสตร์ นำนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ เนื่องในวันรพี ประจำปี 2566” รอบคัดเลือก สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษา ภาค 2 โดยนักศึกษานิติศาสตร์ ได้รับสองรางวัล ได้แก่รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง นายเก่งกล้า โฉมชัย และนายศุภสัณห์ ยอดปรางค์ รางวัลชมเชย นางสาววิภาดา มั่งคั่ง และนางสาวกัลยพัชร บุณย์กาญจนากุล ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ อ.เมือง จ.ชลบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here