รางวัลสำเภาทองจากหอการค้าไทย สะท้อนการทำงานรัฐร่วมเอกชน

6

ที่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น-ข้อเสนอจากหอการค้าฯกว่า 1 พันราย ภายใต้คอนเซ็ปต์ เดินหน้า “Connect the Dots DESIGN THE FUTURE รวมพลัง สร้างสรรค์ อนาคต โดยได้เชิญ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นรม. ร่วมงาน และมอบสมุดปกขาวรวบรวมข้อเสนอแนะจากภาคเอกชนเพื่อขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาล ในงานได้มีการมอบรางวัลสำเภาทอง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีผลงานโดดเด่นร่วมกับหอารค้าในพื้นที่โดยพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รมต.มหาดไทย ได้กล่าวแสดงความยินดีกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 21 ท่าน ที่ได้รับรางวัลสำเภาทอง ว่า ขอแสดงความยินดีกับผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ บ้านเมืองต้องขับเคลื่อนด้วยทุกภาคส่วน บทบาทผู้ว่าราชการจังหวัดคือบทบาทของการสนับสนุนให้ภาคเอกชน เข้มแข็ง และแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาทั้งในมิติของสังคม และเศรษฐกิจร่วมกัน

นายธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจ ได้กล่าวถึงรางวัลสำเภาทองว่าเป็นรางวัลที่รับประกันความร่วมมือภาครับร่วมกับภาคเอกชน โดยเฉพาะบทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัด ฉะเชิงเทรา

นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้กล่าวว่า การมอบรางวัลสำเภาทองให้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดนับเป็นรางวัลที่สะท้อนให้เห็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี ผวจ.ฉะเชิงเทรา มีความโดดเด่น การบริหารจัดการสถานการณ์โควิด โดยเฉพาะการสร้างการรับรู้สู่ประชาชน โครงการตำบลเข้มแข็ง การเปิดสายด่วนแปดริ้วไม่ทิ้งกัน จนกระทั่งฉะเชิงเทรา มีจำนวนผู้ฉีดวัคซีนสูงเป็นลำดับต้น ๆ ของประเทศ

รางวัลสำเภาทอง เป็นภาพสะท้อนของความสำเร็จภายใต้นโยบายรัฐบาล การทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับภาคเอกชน แบบไร้รอยต่อ การบริหารจัดการที่มีเป้าหมายอนาคตชัดเจน เมื่อสถานการณ์โควิดคลี่คลาย จากนี้ไปจังหวัดฉะเชิงเทรา จะต้องเป็นเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว น่าลงทุน มุ่งสู่การเป็นเมือง Smart City และ EEC

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here