ราคาอ้อยวันนี้ชาวไร่บอกว่ายังไม่คุ้มทุน บรรพตพิสัย นครสวรรค์นะจะบอกให้

7

ราคาอ้อยวันนี้ ชาวไร่บอกว่ายังไม่คุ้มทุน อบต.ตาขีด อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์นะ จะบอกให้

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here