รับโล่รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ด้านการพัฒนาสังคม

4

พันเอก สมัย ขำพันธ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ประจำปี 2565 ด้านการพัฒนาสังคม จากพลโท สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก เนื่องในวันสถาปนา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ครบรอบ 45 ปี ณ ห้องประชุมมงกุฎเวช ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า กรุงเทพมหานคร

ในการนี้สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า จำนวน 3 นาย เพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลศิษย์เก่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ดีเด่น ประจำปี 2565 ด้านการบริหาร ด้านวิชาการ และด้านการพัฒนาสังคม โดยพันเอก สมัย ขำพันธ์ ได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกซึ่งมีคุณสมบัติ และหลักเกณฑ์การสรรหา เนื่องจากมีผลงานตลอดอาชีพในการรับราชการทหารที่ผ่านมาได้ช่วยเหลือประชาชน ช่วยเหลือสังคม

จึงสมควรได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ประจำปี 2565 ด้านการพัฒนาสังคม เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนแพทย์ทหาร วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ในการเป็นแพทย์รุ่นใหม่ที่จะขับเคลื่อนในการช่วยเหลือสังคม พัฒนาสังคม และประเทศชาติต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here