ระดมตรวจคัดกรองทุกหมู่บ้านและแหล่งท่องเที่ยวยังไม่พบผู้ติดโรคโควิด-19 (พังงา)

0

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติการตรวจคัดกรองทุกหมู่บ้าน/ชุมชน และนักท่องเที่ยวกลุ่มเสี่ยง เพื่อเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไม่ให้มีการระบาดในพื้นที่ทั้งบนบก ทางทะเล แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ณ หน่วยแพทย์เฉพาะกิจหมู่เกาะสุรินทร์ สิมิลัน บริเวณท่าเรือ ที่พักโรงแรม รวมทั้งแนะนำให้ความรู้เรื่องการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ผลการตรวจยังไม่พบผู้ที่มีอาการผิดปกติแต่อย่างใด อีกทั้งจังหวัดพังงาได้เฝ้าระวังติดตามผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 64 ราย พ้นระยะการเฝ้าระวัง 27 ราย และยังคงเฝ้าระวังติดตามอาการ 37 ราย

ภาพ-ข่าว การเกศ พรหมทอง จ.พังงา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here