รอง ผู้ว่าฯยะลา เปิดโครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนภายใต้แนวคิด “รวมพลังจิตอาสาขับเคลื่อนสังคมไทยด้วยใจพอเพียง”ครบรอบ 54 ปี

2

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานพิธีการจัดกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 54 ปีโครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนภายใต้แนวคิด “รวมพลังจิตอาสาขับเคลื่อนสังคมไทยด้วยใจพอเพียง”โดยมี นางศุภมาส เหล็นเรือง พัฒนาการจังหวัดยะลา เกษตรจังหวัดยะลา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา นายกเทศมนตรีตำบลยุโป ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอ กำนัน  เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เข้าร่วมอย่างพร้องเพียง ณ แปลงพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคกหนอง นาโมเดล” ขนาด 15 ไร่ หมู่ที่ 5 ตำบลยุโปอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลา

 โดยประธานได้ร่วมกันยืนตรงแสดงพลังอาสาพัฒนาชุมชนร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี พร้อมทั้งการอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และมีตัวแทนผู้นำอช. การกล่าวคำปฏิญาณตนเพื่อสานต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  การมอบปะกาศเกียรติคุณ แก่ผู้นำ อช.8 อำเภอ ของ จ.ยะลา ที่มีผลงานดีเด่นปะจำปี 2565 ร่วมร้องเพลงมาร์ชพัฒนาชุมชน    และกิจกรรมการปลูกต้นไม้ประจำจังหวัดยะลา และต้นไม้ให้สีธรรมชาติ

ด้านนางศุภมาส เหล็นเรือง พัฒนาการจังหวัดยะลา   กล่าวว่าการจัดกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 54 ปีโครงการ พัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนเพื่อให้ อช./ ร่วมกันน้อมนำ พระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวภายใต้แนวคิด“รวมพลังจิตอาสาขับเคลื่อนสังคมไทย ด้วยใจพอเพียง”โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย อาสาพัฒนาชุมชน จังหวัดยะลาและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนรวม100 คน

สำหรับกรมการพัฒนาชุมชนดำเนินโครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2512 โดยการส่งเสริมให้ ประชาชนที่มีจิตใจเสียสละเข้ามาเป็นอาสาพัฒนาชุมชน (อช.)และผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำอช.) ทำหน้าที่เป็นแกนนำในการประสานการทำงาน ระหว่างผู้นำองค์กรชุมชนและภาคีการพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรม โครงการพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆโดยกำหนดให้วันที่28มกราคมของทุกปี เป็นวันครบรอบการดำเนินงานโครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน และในวันที่ 28 มกราคม 2566  จะเป็นวันครบรอบปีที่ 54 นี้

ภาพ-ข่าว อะหมัด/มาวันดี/ยะลา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here