รอง ผอ.รมน.ภาค 4 สน.(4) ลงพื้นที่ จ.ยะลา มอบสิ่งของและให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน สร้างความอุ่นใจ ปลอดภัยแก่พี่น้องประชาชน

3

พล.ต.ปราโมทย์ พรหมอินทร์ รอง ผอ.รมน.ภาค 4 สน.(4) พร้อมด้วย บก.ควบคุม อส.จชต.และคณะได้เดินทางตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลและจุดบริการประชาชนในห้วงเทศกาลสงกรานต์ และเดือนรอมฎอน ณ จุดบริการประชาชนโกตาบารู , ฐานปฏิบัติการ ชคต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา และจุดบริการประชาชนกรงปินัง , ฐานปฏิบัติการ ชคต.กรงปินัง อ.กรงปินัง จ.ยะลา

 ทั้งนี้ได้มอบสิ่งของเพื่อเป็นกำลังใจกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงเน้นย้ำการปฏิบัติงานที่สำคัญให้เป็นไปตามนโยบาย/สั่งการของ ผอ.รมน.ภาค 4 ในห้วงเทศกาลสงกรานต์และเดือนรอมฎอนให้ปรับจุดตรวจ/ด่านตรวจเป็นจุดบริการประชาชนอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในการเดินทาง การปฏิบัติศาสนกิจ ให้มีความปลอดภัย พร้อมกับการปฏิบัติของ ชคต.ต้องสอดรับตามแผนรอมฎอนสันติสุข 4652 ปฏิบัติงานด้วยความไม่ประมาทและควบคุมพื้นที่ได้ และเป็นการประเมินผลความเข้มแข็งของ ชคต. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความพร้อมของ ชคต.ในทุกด้าน ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของคณะตรวจประเมินผล บก.ควบคุม อส.จชต.และ กอ.รมน.จว.อีกด้วย

ภาพ-ข่าว อะหมัด รามันห์สิริวงศ์/ยะลา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here