รอง ผอ.รมน. ภาค 4 สน.ส่ง-มอบ สิ่งของอุปกรณ์ โครงการประชารัฐร่วมใจต้านภัย COVID 19

4

พล.ต.เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธาน ในพิธีส่งมอบ สิ่งของอุปกรณ์ เพื่อใช้การปฏิบัติงานป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด -19  ให้แก่หน่วยกำลังที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ตามโครงการประชารัฐร่วมใจต้านภัย (Covid- 19) โดยมีผู้แทนหน่วยเฉพาะกิจยะลา, ผู้แทนหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี, ผู้แทนหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส, ผู้แทนหน่วยเฉพาะกิจสงขลา, ผู้แทนหน่วยเฉพาะนาวิกโยธินกองทัพเรือ และศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมรับมอบ เพื่อเป็นการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของเชื้อ (Covid 19) โดยวันนี้ได้ส่งมอบ สิ่งของ อุปกรณ์ เพื่อให้หน่วยได้นำไปปฏิบัติงาน ประกอบด้วย คลอรีน, เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ, หน้ากากอนามัย, ชุดป้องกันเชื้อโรคส่วนบุคคล และสเปรย์ฆ่าเชื้อโรค ซึ่งเป็นอุปกรณ์จำเป็นในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส (Covid 19) และขอให้พี่น้องประชาชนช่วยกันปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข และดูแลสุขภาพตนเองเพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคต่อไป

ภาพ-ข่าว อะหมัด รามันห์สิริวงศ์ จ.ยะลา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here