รอง ผบช.ภ.5 แถลงข่าวการระดมกวาดล้างการกระทำผิดเกี่ยวกับการแข่งรถจับกุมรถแต่งซิ่ง แก้ไขปัญหาเด็กแว้น

4

สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดย พล.ต.อ.สุวัฒน์  แจ้งยอดสุข ผบ.ตร., พล.ต.อ.ดำรงค์ศักดิ์  กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร. จึงได้สั่งการหน่วยงานตำรวจทั่วประเทศ และตำรวจภูธรภาค 5 โดย พล.ต.ท.ปิยะ  ต๊ะวิชัย ผบช.ภ.5 ได้มอบหมายให้ พล.ต.ต.บัณฑิต  ตุงคะเศรณี รอง ผบช.ภ.5 รับผิดชอบ อำนวยการ ควบคุมการปฏิบัติดังกล่าว จึงได้สั่งการให้ ตำรวจภูธรจังหวัดในสังกัดตำรวจภูธรภาค 5 เพิ่มความเข้มในการปฏิบัติ ตามมาตรการในการป้องกันปราบปราม โดยการดำเนินการระดมกวาดล้างการกระทำผิดเกี่ยวกับการแข่งรถในทางและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง

ผลการปฏิบัติระดมกวาดล้างการกระทำความผิดเกี่ยวกับแข่งรถในทาง และความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง ดำเนินคดีกับผู้ที่ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยฯ 3    ราย, ว่ากล่าวตักเตือน ทำทัณฑ์บนกับ บิดามารดา หรือผู้ปกครอง    794 ราย, ตรวจค้น/ประชาสัมพันธ์ร้านขาย/ดัดแปลง รถหรืออุปกรณ์ 1,976 ครั้ง, ดำเนินคดี ร้านขาย/ดัดแปลง รถหรืออุปกรณ์   19 ร้าน, ตรวจพบท่อไอเสียไม่ได้มาตรฐาน 188 ชิ้น, ตรวจยึดรถจักรยานยนต์  819  คัน, จัดทำประวัติผู้กระทำความผิดและผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงที่จะแข่งรถในทาง  232 ราย, ความผิดตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก และ พ.ร.บ.รถยนต์ที่เกี่ยวข้อง  2,791ราย เปลี่ยนแปลงตัวรถหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของรถให้ผิดไปจากรายการที่จดทะเบียนไว้และใช้รถนั้น  527  ราย,

ตำรวจภูธรภาค 5 ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทุกท่านทราบ หากพบเห็นบุคคล หรือกลุ่มบุคคล      เด็กหรือเยาวชนที่มีพฤติการณ์กระทำความผิดรวมกลุ่มหรือมั่วสุมเพื่อให้มีการแข่งรถในทาง หรือพบเห็นพฤติการณ์    ร้านซ่อมหรือตกแต่งรถ ที่จะมีส่วนในการส่งเสริมหรือสนับสนุนให้มีการแข่งรถในทาง โดยการผลิต ครอบครอง จำหน่าย ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ โปรดแจ้งศูนย์รับแจ้งเหตุฯ โทร.191, 1599 และ  line : @inthanon1 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง.

ภาพ-ข่าว นิวัตร ธาตุอินจันทร์ จ.เชียงใหม่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here