รอง ปธ.กธจ.แพร่ “ให้กำลังใจ” ปศุสัตว์แพร่ เทศบาลตำบลป่าแมต ที่ดำเนินการผ่าตัดทำหมัน ตามโครงการปลอดโรค คนปลอดภัย_ จากโรคพิษสุนัขบ้า

0

เทศบาลตำบลป่ภาแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ นายสัตวแพทย์ ดร.สมพร พรวิเศษศิริกุล ปศุสัตว์จังหวัดแพร่ น_ำทีมเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่  และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองแพร่ ได้ดำเนินการบริการ_ทำหมัภ/น ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธานฯ ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ปีงบประมาณ 2566 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่ ร่วมให้บริการผ่าตัดทำหมัน ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ พร้อมด้วย นายอนุชา ใจเสน ปศุสัตว์อำเภอเมืองแพร่ และเจ้าหน้าที่ทุกอำเภอ บูรณาการร่วมกับเทศบาลตำบลป่าแมต นายสุภวัฒน์ ศุภศิริ นายกเทศมนตรีตำบลป่าแมต พร้อมนำพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมบูรณาการผ่าตัดทำหมัน สุนัขและแมวในพื้นที่เทศบาลตำบลป่าแมต รวมจำนวน 56 ตัว

ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าว นายสุภวัฒน์ ศุภศิริ นายกเทศมนตรีตำบลป่าแมต ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการควบคุมประชากรสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และได้ประสานงานในดำเนินการบูรณาการร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ได้ดำเนินฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์ในพื้นที่ไว้แล้ว

ว่าที่ร้อยตรีภาคิน ชมภูพันธ์ รองประธานธรรมาภิบาลจังหวัดแพร่ กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า ในเรื่องนี้ทราบจากที่ปรึกษา ฯ คือ นายธีรพงษ์ ธงออน ซึ่งเป็นสื่อมวลชนและเป็นที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดแพร่ว่าได้รับการร้องเรียนจากคนในชุมชนบ้านเอื้ออาทรตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ว่าในพื้นที่มีสุนัขเป็นจำนวนมากและไม่ทราบในหนึ่ง ในนั้นเป็นสุนัขจรจัดหรือว่ามีเจ้าของ ซึ่งสร้างปัญหาความเดือดร้อนให้กับคนในชุมชนเป็นอย่างมากถึงขั้นมีการทะเลาะวิวาทระหว่างเพื่อนบ้าน ซึ่งในเรื่องนี้ได้ท่านธีรพงษ์ฯ ได้นำปัญหาดังกล่าวปรึกษาทางนายอำเภอเมืองแพร่ นายสมศักดิ์สุขประเสริฐ ในการประชุมสัญจรอำเภอเมืองแพร่ ที่เทศบาลตำบลสวนเขื่อนในครั้งก่อน และทางนายอำเภอรับทราบมีสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาแก้ไขปัญหาดังกล่าวและมีความเชื่อมั่นว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่บ้านเอื้ออยู่อย่างมีความสุขและยั่งยืน

ภาพ/-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here