รอง กอ.รมน.จ.ฉะเชิงเทราประชุมบูรณาการ ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 จากแรงงานต่างด้าว ในจ.ฉะเชิงเทรา

9

ที่ห้องประชุมสุนทรพิพิธ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.อ.เฉลิม เนียมช่วย รอง ผอ.รมน.จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานประชุมบูรณาการหน่วยงานความมั่นคง ตำรวจ ฝ่ายปกครอง หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเเรงงาน เเละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วางระบบการตรวจตราเเรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเข้าทำงาน หรือเข้าพักในพื้นที่

 โดยเข้มงวดการเข้ามาจากจังหวัดใกล้เคียงทั้งทางบก ทางน้ำ ทางบริการขนส่งสาธารณะ เเละตรวจสอบในหมู่บ้าน/ชุมชน โรงงาน สถานประกอบการ หอพัก ตลอดจนสร้างการรับรู้ให้ทุกภาคส่วนให้ช่วยสำรวจ ตรวจสอบบุคคลที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ หมู่บ้าน/ชุมชน

 หากพบเเรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย หรือมีข้อมูลเบาะเเสขบวนการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด  และหากตรวจพบว่านายจ้างมีความผิด ปรับตั้งแต่ 10,000-100,000 บาท ต่อการจ้างคนต่างด้าว 1 คน

คนต่างด้าวมีความผิด ปรับตั้งแต่ 5,000-50,000 บาท และถูกส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักร  พบเห็นการจ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 0-3851-4842-3 มือถือ 08-8202-1265-6

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here