รองแม่ทัพภาค 3 สรุปแผนการเสริมสร้างหน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็ว RDF ของกองพลทหารราบที่ 7

48

พลตรี ทรงธรรม สิทธิพงษ์ รองแม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะประธานคณะทำงานเสริมสร้างหน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็ว RDF (Rapid Deployment  Force)  ของกองทัพภาคที่ 3 พร้อมด้วย ผู้แทนหน่วยกองพลทหารราบที่ 4 , กองพลทหารม้าที่ 1 ,กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 และกรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 เดินทางมารับฟังบรรยายสรุปแผนการเสริมสร้างหน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็ว RDF ของกองพลทหารราบที่ 7 ที่ห้องประชุมระวังเมือง 1 กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 จากนั้น รองแม่ทัพภาคที่ 3 และคณะ ตรวจเยี่ยมการตรวจสภาพความพร้อมรบและมอบโอวาท แนวทางการปฏิบัติให้แก่กำลังพล หน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็ว RDF ของกองพลทหารราบที่ 7 ซึ่งประกอบด้วย กรมทหารราบที่ 7, กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 7 และ ” กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7 กองพลทหารราบที่ 7 ” เพื่อให้ทราบถึงความพร้อมของหน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็ว RDF ของกองพลทหารราบที่ 7 ตามนโยบาย S.M.A.T. SOLDIER STRONG  ARMY ของผู้บัญชาการทหารบก และเพื่อให้หน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็ว  RDF ของกองพลทหารราบที่ 7 มีความพร้อมทั้งกำลังพล อาวุธยุทโธปกรณ์สมบูรณ์ทุกด้านอย่างสูงสุด สามารถตอบสนองในทุกภารกิจที่ได้รับมอบหมายจาก กองทัพบก และ กองทัพภาคที่ 3 ได้ในทุกรูปแบบอย่างเต็มขีดความสามารถ รวมถึง Hybrid Warfare ซึ่งเป็นภัยคุกคามที่สำคัญในปัจจุบัน

ภาพ-ข่าว ปชส. กองทัพภาคที่ 3

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here