รองเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นผู้แทนสภากาชาดไทย นำถุงยังชีพพระราชทานส่งมอบให้ผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม พร้อมเร่งช่วยเหลือ ให้ประชาชนได้ประกอบอาชีพเร็วที่สุด

5

นายบุญพาศ รักนุ้ย รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชาวบ้านหมู่ที่ 4 ตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ที่ประสบปัญหาอุทกภัยน้ำท่วมขัง ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน พร้อมเป็นผู้แทนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย นำถุงยังชีพพระราชทานกว่า 120 ถุง นำไปมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยมี นายซาลี วาแมดีซา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง และผู้ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ

รองเลขาธิการ ศอ.บต. ได้มอบหมายให้ผู้นำส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เร่งช่วยเหลือและลดระดับน้ำเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตและประกอบอาชีพได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด อีกทั้งมอบหมายให้มีมาตรการดูแลเด็กๆในพื้นที่ เพี่อป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์สูญเสีย เนื่องจากระดับน้ำในแอ่งน้ำยังมีปริมาณมาก จึงต้องช่วยกันสอดส่องดูแลและมีมาตรการในการป้องกันให้ชัดเจน อย่างไรก็ตามสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ครั้งนี้ เกิดจากฝนตกปริมาณกว่า 200 มิลลิเมตรติดต่อกัน 3 วัน ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ด้านนายประสิทธิ์ เพชรเชิงเขา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลท่าธง กล่าวซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ องค์นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา องค์ประธานกรรมการมูลนิธิอาสา เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ ตำบลท่าธง จังหวัดยะลา ซึ่งได้ส่งมอบถุงยังชีพพระราชทานเกือบทุกครั้งที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ผ่าน ศอ.บต. อีกทั้งขอบคุณ ศอ.บต. และหน่วยงานในพื้นที่ที่เข้าเยี่ยมเยียนและร่วมดูแลประชาชนในพื้นที่ร่วมกัน

ภาพ-ข่าว อะหมัด รามันห์สิริวงศ์/ยะลา/

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here