รองอธิบดีกรมฝนหลวง ปฎิบัติราชการแทนอธิบดี นำนโยบายของรมช.เกษตรฯ ไปปฎิบัติให้ดียิ่งๆขึ้นไปนะจะบอกให้

1

รองอธิบดีกรมฝนหลวง ปฎิบัติราชการแทนอธิบดี รับปากจะนำแนวนโยบายของรมช.เกษตรฯเกือบ10ข้อไปปฎิบัติและพัฒนาการหาน้ำจากฟ้าให้ประชาชนให้ดียิ่งๆขึ้นไปนะจะบอกให้

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here