รองอธิการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าเยี่ยมชมคณะบริหาร และคณะอาจารย์ ม.นราธิวาสราชนครินทร์ - อาสาไทยยืนยัน เว็บสารคดีข่าวเชิงลึกและไลฟ์สไตล์
อาสาไทยยืนยัน

รองอธิการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าเยี่ยมชมคณะบริหาร และคณะอาจารย์ ม.นราธิวาสราชนครินทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดี และคณะอาจารย์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ต้อนรับ  นายวิวัฒน์ชัย พันธุ์วา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าพบปะผู้บริหารคณาจารย์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ร่วมหารือในการขยายผลเชื่อมโยงองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมภายใต้การศึกษาวิจัยของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ลงสู่เกษตรกรโดยใช้กลไกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่เป็นตัวเชื่อมประสานเพื่อให้เกษตรกรประกอบอาชีพภายใต้วิถีเกษตรกรรม 4.0

 ที่เกษตรกรมีกระบวนการผลิตบนฐานข้อมูลมีการจัดการสินค้าเกษตรการรวมกลุ่มการบริหารจัดการและสินค้าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมีเรื่องราววิถีชีวิตวัฒนธรรมและนวัตกรรมที่สมดุลเพื่อศักยภาพในการแข่งขันทั้งนี้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาสและมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ได้ร่วมมือขับเคลื่อนตัวแบบที่เป็นศักยภาพโดดเด่นในพื้นที่ร่วมกัน

โดยผลิตผักปลอดภัยเพื่อนำผลผลิตสู่ตลาดเฉพาะในโรงพยาบาลและโรงเรียนในระยะแรกโดยพัฒนาขยายผลจากแผนงานกรมส่งเสริมสหกรณ์ด้านเกษตรอินทรีย์ในเขตจัดนิคมสหกรณ์ปิเหล็งอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสครัวเรือนสมาชิกชั้นนำจำนวน 25 ครัวเรือนในพื้นที่กว่า 50 ไร่และวางระบบผลิตผักปลอดภัยส่งตลาดมาเลเซียที่คนไทยเปิดและใช้ผักและเครื่องปรุงปีละกว่า 100 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะทำรายได้เพิ่มแก่เกษตรกรปีละไม่ต่ำกว่า 300 บาทต่อครัวเรือน

และผลิตเนื้อโคเพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้จากตลาดเนื้อโคที่มีโอกาสทางตลาดในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ กว่า 1,000 ล้านบาทโดยสหกรณ์นิคมปิเหล็งจำกัดได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์พัฒนาการเลี้ยงและสายพันธุ์เฉพาะในพื้นที่ขณะนี้มีเกษตรกรเลี้ยงโคอย่างจริงจังเป็นอาชีพกว่า 100 ครัวเรือนและมีโคแม่พันธุ์โคขุนกว่า 3,000 ตัวซึ่งคาดว่าจะสร้างรายได้เพิ่มแก่เกษตรกรปีละไม่ต่ำกว่า 50,000 บาทต่อครัวเรือน   

 ข่าว.ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส

Tags

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button
Close