รองพ่อเมืองแพร่ เป็นประธาน เปิดตำนานไม้สักบ้านดอนมูล ตามรูปแบบแนวทาง (D-HOPE)

2

บริเวณวัดดอนมูล หมู่ที่ 4 ตำบลดอนมูล อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่  นางสาวนิติยา  พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานพิธีเปิดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE) โดยมี นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอสูงเม่น กล่าวรายงาน

ในการนี้ นางผุสดี  ดวงเนตร  พัฒนาการอำเภอสูงเม่น พร้อมทีมงานเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสูงเม่น และผู้นำตำบลดอนมูล เปิดเส้นทางการท่องเที่ยว ภายใต้สโลแกนที่ว่า “เปิดตำนานไม้สักบ้านดอนมูล” ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-Hope) เป็นการประชาสัมพันธ์และสนับสนุนโปรแกรมท่องเที่ยวโดยชุมชน ในรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ  (Decentralized Hands-on Program Exhibition : D-Hope) เพื่อรองรับการบริการนักท่องเที่ยวในอนาคต ตลอดจนประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการชุมชนและชุมชนท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จัก เมื่อมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาในพื้นที่มากขึ้น จะให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน ทั้ง 10 ฐาน ได้แก่ ฐานร้อยรักสานฝัน, ฐานปล่อยวางพักใจ, ฐานถุงผ้าเพนท์สีธรรมชาติรักษ์โลก, ฐานพริกลาบตำมือลืมเมีย, ฐานตุง 7 สี ประเพณีล้านนา , ฐานที่แขวนสักทองคล้องรัก, ฐานหมี่โบราณ, ฐานขนมเตียนหม่าเก่า, ฐานป้ายสักทองมงคลเสริมทรัพย์, ฐานทิ้งพระบูชามงคลเสริมทรัพย์และผลิตภัณฑ์ของดีตำบลดอนมูล เป็นกิจกรรมที่ดีที่ชุมชนบ้านดอนมูล จะได้มีการต่อยอดอาชีพพื้นฐานของหมู่บ้านเป็นการสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในอนาคต และเป็นหมู่บ้านการท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทั้งอาหาร กิจกรรมการเรียนรู้วิถีชีวิตในชุมชน และสถานที่ท่องเที่ยวต่อไป

ผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วย นายวีรกานต์ บุญตัน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาการพัฒนาการจังหวัดแพร่,  หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด/อำเภอ,เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่, นายกเทศมนตรีตำบลสูงเม่น, นายกองค์การบริหารส่วนตำบล, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน ,ผู้นำท้องถิ่น/ท้องที่ และประชาชนทั่วไปกิจกรรมดังกล่าว เน้นมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และมาตรการสาธารณสุข D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here