รองพ่อเมืองแพร่ เดินหน้าลุย Kick Off ตามกิจกรรม รณรงค์กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ

8

นายวิเชียร อนุสาสนนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธาน Kick Off กิจกรรม “สัปดาห์รณรงค์กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ” เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย ณ บริเวณหน้าวัดแม่ปานนอก หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ปาน อำเภอลอง  จังหวัดแพร่ โดยมี ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่ สถานีตำรวจภูธรอำเภอลอง นายทอน ชัยชนะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปาน  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ปาน  ปลัดอำเภอ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่ปาน นายมานัส นิสี กำนันตำบลแม่ปาน และมีนายนิสิต ส่งศรี ปลัดเทศบาลตำบลแม่ปาน เข้าร่วมกิจกรรม

นายวิเชียร อนุสาสนนันท์ กล่าวว่า  ด้วยทางจังหวัดแพร่สนองนโยบายของมท. 1 เพื่อเป็นการเตรียมการรับมืออุทกภัยที่จะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนที่จะมาถึงนี้ จึงสั่งการและมอบหมายให้แต่ละอำเภอประสานงาน อปท.ให้มีการลอกหรือสิ่งกีดขวางตามลำน้ำ

กิจกรรม Kick Off กิจกรรม “สัปดาห์รณรงค์กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ” เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย ณ บริเวณหน้าวัดแม่ปานนอก หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ปาน อำเภอลอง  จังหวัดแพร่ โดยมีหลายหน่วยงานเช่น ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่ สถานีตำรวจภูธรอำเภอลอง  นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปาน  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ปาน ปลัดอำเภอ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่ปาน กำนันตำบลแม่ปาน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ อส.  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาพระราชทาน และประชาชน  เข้าร่วมกิจกรรมด้วย

ขอบคุณ ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here