รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1 ลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อตรวจติดตามการปฏิบัติงานและตรวจเยี่ยมการฝึกจัดตั้งหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง

2

ที่ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา พลโทธราพงษ์ มะละคำ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1 และคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฝึกจัดตั้งหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีนายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวต้อนรับ ร่วมด้วย พันเอกประคอง ปิ่นพาน รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดฉะเชิงเทรา

จากนั้นกอ.รมน.จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้บรรยายสรุปการปฏิบัติงาน ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งการปฏิบัติงานที่ผ่านมาได้บูรณาการ ประสานงานกับส่วนราชการของจังหวัดฉะเชิงเทรา ภายใต้ตามการสั่งการของผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาราจักร และการดำเนินการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนในพื้นที่

โดยวาระสำคัญในการบรรยายประกอบไปด้วย การจัดตั้งโครงการหมู่บ้านสีฟ้า , การดำเนินโครงการกำกับติดตามและประเมินผล “แผน ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” และตำบลต้นแบบ  , การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการข่าวร่วม , การบริหารการจัดการแรงงานต่างด้าวและการจัดระเบียบหอพัก บ้านเช่า , และปัญหาที่สำคัญในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

จากนั้นรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1 พร้อมคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการฝึกจัดตั้งหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ที่บ้านเนินน้อย หมู่ที่ 20 ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ต่อไป

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here