รองผู้ว่าแพร่ ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ จัดกิจกรรมพาณิชย์แพร่พาชมสวน ภายใต้โครงการร่วมค้าประชารัฐชุมชน

1

ที่วังคำฟาร์มวังชิ้นแพร่ อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ นางสาวนิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ จัดกิจกรรม “พาณิชย์แพร่พาชมสวน”

ภายใต้โครงการร่วมค้าประชารัฐชุมชน   จังหวัดแพร่ มีพื้นที่ปลูกส้มเขียวหวานประมาณ 24,900 ไร่ ผลผลิตรวมทั้งปีประมาณ 26,000 ตัน โดยมีวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมด้านการตลาดให้สินค้าเกษตรและสินค้าชุมชน สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร. เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าเพิ่มมากขึ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ผลิตสินค้าชุมชนซึ่งได้ความร่วมมือ จากกลุ่มวิสาหกิจวังชิ้นพณาไพร ในการพาเยี่ยมชมสวน

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here