รองผู้ว่าฯ อุทัยธานี ควบควายแถลงข่าวเทศกาลควายไทยอุทัยธานี ครั้งที่ 10

85

นายอลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี  ได้ขี่ควายมาร่วมแถลง กับนายสมพล ไวปัญญา ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี และนายกฤษฎา ซักเช็ค นายกสมาคมพัฒนาพันธุ์ควายไทย บริเวณใน มาชาฟาร์ม ต.ดอนขวาง อ.เมือง จ.อุทัยธานี โดยมีประชาชน ภาคส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันแถลงข่าว เตรียมจัดงานเทศกาลควายไทยอุทัยธานี ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2565  บริเวณจัดหน้ากองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี

ภายในงานแถลงข่าวจัดให้มีการประกวดกระบือลุ่มน้ำสะแกกรัง (เฉพาะกระบือในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี) 20 รุ่น การประกวดกระบือทั่วไป 16 รุ่น และการประกวดกระบือแกรนด์แชม (Grand Champion) ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 4 ถ้วย และการจัดจำหน่าย สินค้าด้านปศุสัตว์ งาน Buffalo Night  มีการแข่งขันการยิงปืนยาว ยิงง่ามหนังสติก ยิงกระสุนคัน ในวันที่ 26 มี.ค.65  โดยทั่วประเทศนั้นสามารถติดต่อทีมจะเข้าแข่งยิงลูกกระสุนดิน ได้ที่ร้านหนึ่งงาช้าง หน้า ท่ารถ บ.ข.ส.อุทัยธานี อีกด้วย  เพื่อช่วยกระตุ้นให้การซื้อขายกระบือในจังหวัดอุทัยธานี มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นทั้งในรูปแบบกระบือสวยงาม และกระบือเนื้อ รวมไปถึงการพัฒนาและปรับปรุงสายพันธุ์กระบือในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีให้ดียิ่งขึ้นไป ทำให้ลูกกระบือที่เกิดมามีมูลค่าสูง

ทั้งนี้ กระบือหรือควาย ถือเป็นสินค้าเกษตรที่มีความสำคัญ 1 ใน 3 ของจังหวัดอุทัยธานี คู่กับข้าวและปลาแรด โดยเฉพาะควายสวยงาม ควายโก้ ควายเก๋ ที่มีความโดดเด่นเป็นอย่างมาก ซึ่งจากการสำรวจ พบว่าปี 63 อุทัยธานีมีเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ 2,067 ราย จำนวนกระบือ 23,379 ตัว ปริมาณผลผลิต 8,270 ตัว มีมูลค่ารวม 2,969 ล้านบาท ส่วนในปี 2564 พบว่า มีเกษตรกรผู้เลี้ยง 2,600 ราย จำนวนกระบือ 28,336 ตัว ปริมาณผลผลิต 10,655 ตัว มีมูลค่ารวม 382.4 ล้านบาท

การจัดงานเทศกาลควายไทยอุทัยธานีนั้น จะเป็นการช่วยส่งผลให้เกษตรกรหันมาสนใจในอาชีพการเลี้ยงกระบือเพิ่มมากขึ้น เป็นการเพิ่มรายได้ เพิ่มองค์ความรู้รวมทั้งการพัฒนาสายพันธุ์กระบือให้ดียิ่งขึ้น กระบือสวยงาม มีมูลค่าสูงมากกว่าการเลี้ยงกระบือเนื้อ ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของสมาคมพัฒนาพันธุ์ควาย

ภาพ-ข่าว นายพชร พัสกุล   สมาคมสื่อมวลชนอุทัยธานี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here