รองผู้ว่าฯ อุทัยธานีแต่งชุดกะเหรี่ยงรำกลองยาวกับสาวกระเหรี่ยงในงานมนต์รักสตรอเบอร์รี่

3

นายอลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เปิดงานกิจกรรมมนต์รักสตรอเบอร์รี่ ครั้งที่ 3  ที่เขตพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงแม่ดีน้อย หมู่ 4 ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี  เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์การท่องเที่ยวภูมิวัฒนธรรมชนเผ่า ชาวบ้านกะเหรี่ยงมีรายได้  เกิดสวัสดิการ ครอบครัวมีความสุข ชุมชนก็เข้มแข็งยั่งยืน รวมถึงการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยมีนายอลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ได้สร้างสีสันในงานด้วยการ แต่งตัวเป็นกะเหรียงโบว์  พร้อมกับได้รำวงกลองยาว กับสาวกะเหรียงที่ตั้งแถว 2 แถว รำเข้าไปในจดทะเบียนสมรสแบบกะเหรี่ยง สร้างความสนุกสนาน กับชาวบ้านบ้านกะเหรียง และหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ที่เข้ามาร่วมงานแบบเป็นกันเอง 

ภาพ-ข่าว พชร พัสกุล  สมาคมสื่อมวลชนอุทัยธานี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here