รองผู้ว่าฯ พังงา ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือกรณีการออกเอกสารสิทธิที่ดิน ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

4

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา มอบหมายให้นายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วย นายนิรมิตร ถิรสัตยวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพังงา ผู้แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพังงา ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 14 (ตะกั่วทุ่ง พังงา) ผู้แทนนายอำเภอตะกั่วทุ่ง ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จ ณ บ้านเลขที่ 36/1 หมู่ที่ 2 ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา หลังจากที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพังงา ได้รับแจ้งว่านายสมศักดิ์ หินน้อย เจ้าของบ้าน ประสงค์ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับปัญหาการออกเอกสารสิทธิที่ดิน ภ.บ.ท.5 ซึ่งได้ร้องขอความช่วยเหลือจาก นายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

 หลังจากตรวจสอบเอกสารสิทธิที่ดินและสำรวจบริเวณโดยรอบ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้มอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา จับพิกัด GPS ดาวเทียมเพื่อดูขอบเขตว่าอยู่ในบริเวณป่าสงวนหรือป่าชายเลนหรือไม่ มอบหมายที่ดินจังหวัดพังงาให้ประสานศูนย์เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินทั้งตำบล จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยด่วนเพื่อตรวจสอบว่าเป็นที่สาธารณะหรือไม่ และมอบหมายให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพังงา จัดทำแผนปฏิบัติการและขั้นตอนการดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ร้องขอต่อไป

 สำหรับที่ดิน ภ.บ.ท.5 ย่อมาจากภาษีบำรุงท้องที่หรือที่เรียกกันว่าภาษีดอกหญ้า ภ.บ.ท.5 จึงเป็นเพียงเอกสารที่รับรองการเสียภาษีของผู้ที่ครอบครองที่ดินดังกล่าวให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งมีหน้าที่รับจ่ายเงินภาษีและลงบันทึกไว้ และออกเอกสารที่เรียกว่า ภ.บ.ท.5 ให้ผู้ชำระภาษีไว้เป็นหลักฐาน ดังนั้น ภ.บ.ท.5 จึงไม่ใช่เอกสารสิทธิที่ดินเพราะไม่ได้ออกโดยกรมที่ดิน และ อบต. ไม่มีอำนาจตรวจสอบการครอบครองที่ดิน

ภาพ-ข่าว เกศ จ.พังงา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here