รองผู้ว่าฯ ฉะเชิงเทรา ประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

3

ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนายาว อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา  นายพูลทรัพย์ สมบูรณ์ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจติดตาม และประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 โดยมีกำหนดเสด็จพระราชดำเนิน ติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยเสด็จทอดพระเนตรการดำเนินงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ในวันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนายาว อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา และโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งที่ประชุมได้มอบหมายภารกิจหน้าที่ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จฯ ให้สมพระเกียรติต่อไป..  

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาคฉะเชิงเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here