รองผู้ว่าฯยะลา แถลงข่าว “Yala fashion show on the sky”

1

นายอำนาจ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในการแถลงข่าวโครงการส่งเสริมวิถีไทย วิถีถิ่น สานสายใยไทย-มาเลเซีย กิจกรรม “Yala fashion show on the sky” โดยนางอภิญญา สุวรรณ วัฒนธรรมจังหวัดยะลา, นายธราวุธ ช่วยเกิด นายอำเภอเมืองยะลา, ผศ.ดร. สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, นายสุรเชษฐ์ สุทธิกุล ประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา,  หัวหน้าส่วนราชการ และนักศึกษา เข้าร่วมแถลงในครั้งนี้ ณ ห้องฉายภาพยนตร์เพื่อการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

 นายอำนวจ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เผยว่า กิจกรรมนี้จะเริ่มต้นตั้งแต่รุ่งเช้าเพื่อให้ผู้ร่วมงานสามารถมองเห็นทัศนียภาพและทะเลหมอกบนสกายวอร์คอัยเยอร์เวงในพื้นที่ และเป็นการส่งเสริมผ้าพื้นถิ่นของจังหวัดยะลา ตั้งแต่กระบวนการผลิตจากชาวบ้านจนถึงการจำหน่าย แล้วนำไปกระจายสู้ต่างพื้นที่ของประเทศไทยและต่างประเทศ ซึ่งยังช่วยสร้างมาตรฐานคุณภาพสิงค้ายิ่งขึ้น โดยผ้าในพื้นที่จังหวัดยะลา มีอยู่หลากหลายกลุ่มที่มีหน่วยงานต่างๆเข้ามาส่งเสริมในด้านต่างๆแล้วส่งประกวดจนเป็นเอกลักษณ์ประจำจังหวัดยะลา และภายในงานยังได้มีมาตรการป้องกันโควิด-19 D-M-H-T-T  พร้อมทั้งมาตรการความปลอดภัยผู้ร่วมงาน

ด้านนางอภิญญา สุวรรณ วัฒนธรรมจังหวัดยะลา เผยอีกว่า เริ่มแรกได้เล็งเห็นจุดเช็คอินใหม่ในพื้นที่คือ สกายวอร์คอัยเยอร์เวง แล้วตรงกับนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ภูมิปัญญาต่างๆ และสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงวัฒนาธรรม “วัฒนาธรรมจะทำงาน ทำเงิน ทำดี” อะไรที่สามารถสร้างรายได้ให้พี่น้องประชาชน จึงได้กำหนดจัดทำโครงการส่งเสริมวิถีไทย วิถีถิ่น สานสายใยไทย – มาเลเซีย ขึ้น เพื่อนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ เป็นการสานสัมพันธน์อันดีระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน สามารถแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ระดับชาติ และนำไปสู่ระดับนานาชาติ

สำหรับการแถลงข่าวโครงการส่งเสริมวิถีไทย วิถีถิ่น สานสายใยไทย-มาเลเซีย กิจกรรม “Yala fashion show on the sky” ภายในงานมีการเสวนา หัวข้อ “เส้นทางการพัฒนาผ้าพื้นถิ่นสู่ระดับสากล” และการเดินแบบแฟชั่นโชว์ จาก 6 ผู้ประกอบการผ้าในท้องถิ่น ได้แก่กลุ่มครูผีเสื้อ กลุ่มธาตุดิน กลุ่ม Adel Kraf กลุ่มอาดือนัน กลุ่มนานาไอเดีย และ Eric Choong ภายใต้ชื่อชุด “ป่าแดนใต้” ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมแถลงข่าวเป็นอย่างมาก กิจกรรม “Yala fashion show on the sky” จะจัดขึ้นในวันที่ 24 มี.ค.65 ณ สกายวอร์คอัยเยอร์เวง ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา

ภาพ-ข่าว อะหมัด รามันห์สิริวงศ์/ยะลา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here