รองผู้ว่าฯปทุมธานี ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

1

ที่  ท่าน้ำวัดตำหนัก ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี นายจรูญศักดิ์  สิงหเดช  รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยมี นางวิพร แววศรีผ่อง นายอำเภอสามโคก  นายนรินทร์  มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี นายนิรันดร์ ใจป้ำ นายกเทศมนตรีตำบลสามโคก  หัวหน้าส่วนราชการ  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานี คณะคุณครู นักเรียน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม

  โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์จืดปทุมธานี สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ ได้แก่ ปลาตะเพียนทอง 20,000 ตัว ตะเพียนขาว 280,000 ตัง ปลาบู่ 96 ตัว กุ้งก้ามกราม 10,000 ตัว รวมจำนวนทั้งสิ้น 310,096 ตัว เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำ และประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจากชาวประมงและประชาชนงดจับสัตว์น้ำทุกชนิด ในวันที่ 21 กันยายนของทุกปี เพื่อเป็นการช่วยเตือนใจคนไทยทั้งชาติให้ช่วยกันอนุรักษ์รักษาทรัพยากร ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำในพื้นที่ตำบลบางดีและใกล้เคียง ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนตลอดไป

ภาพ-ข่าว ทีมข่าวปทุมธานี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here