รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ประชุมติดตามเร่งรัดการดำเนินโครงการยกระดับความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกการเดินทางบนถนนสายหลัก

4

 นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา  ได้มอบหมายให้ นายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ประชุมเพื่อติดตามเร่งรัดการดำเนินโครงการยกระดับความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกการเดินทางบนถนนสายหลักเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน กิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงแก้ไขแนวโค้งอันตราย บริเวณโค้งช่องคับ ตำบลท่าอยู่ อำเภอตะกั่วทุ่ง 

โดยมี ผู้แทนสำนักงานจังหวัดพังงา ผู้แทนจัดหางานจังหวัดพังงา ประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา ผู้แทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพังงา ผู้แทนสำนักงานทางหลวงที่ 17 ผู้แทนแขวงทางหลวงภูเก็ต ผู้แทนแขวงทางหลวงพังงา ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอยู่ กำนันตำบลท่าอยู่ ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านสิ่งแวดล้อม และผู้แทนผู้รับจ้าง (ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปี่ยม-กรณรงค์ ก่อสร้าง) เข้าร่วมประชุม

ผู้ควบคุมงานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ได้ดำเนินการไปแล้วประมาณ 90% งานที่เหลือส่วนใหญ่จะเป็นงานตกแต่ง เช่น งานแสลบ งานแบริเออร์ งานถนนแอสฟัลท์ติก และงานตีเส้นจราจร ช่วงรอยต่อระหว่างถนนใหม่กับถนนเก่า คาดว่างานจะแล้วเสร็จในวันที่ 31 สิงหาคม 2565  ซึ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ขอให้แขวงการทางภูเก็ต ผู้ควบคุมงาน และคณกรรมการตรวจรับพัสดุ ควบคุมการก่อสร้างให้มีระบบระบายน้ำที่ดีและมีประสิทธิภาพ ห้ามเกิดน้ำท่วมหรือรอระบายน้ำบริเวณดังกล่าว

ภาพ-ข่าว เกศ จ.พังงา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here