รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นวิทยากรบรรยายอบรมความรู้เชิงการปฏิบัติงาน

2

 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรญาณ บุญณราชรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาและขับเคลื่อนจังหวัดเชียงใหม่ และข้อมูลทั่วไปของจังหวัดเชียงใหม่

ให้แก่คณะโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ 66 จำนวน 127 นาย ในการเดินทางมาศึกษาภูมิประเทศ สภาวะแวดล้อมและดูงานในพื้นที่ภาคเหนือ

ภาพ-ข่าว นิวัคร ธาตุอินจันทร์ จ.เชียงใหม่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here