รองผู้ว่าฉะเชิงเทรา ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร

6

ที่ห้องประชุมสุนทรพิพิธ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา  นายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนายบรรจง ศรีสุข ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาค สาขาฉะเชิงเทราและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมฯ

  ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเกิดประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในพื้นที่ฝั่งขวาของแม่น้ำบางปะกง สาเหตุเกิดจากปัญหาฝนทิ้งช่วง จึงส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำของพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้แก่ คลองพระองค์ไชยานุชิต และ คลองนครเนื่องเขต มีค่าความเค็มและคลอไรด์สูง กระทบต่อน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรในพื้นที่จังหวัด ได้แก่ อ.เมือง อ.บางน้ำเปรี้ยว และ อ.บางปะกง

 สำหรับการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น การประปาสาขาฉะเชิงเทรา และสาขาบางปะกง ได้จัดหาน้ำดิบจากแหล่งน้ำดิบเอกชนมาเจือจางค่าคลอไรด์จากแหล่งน้ำดิบคลอง เพื่อให้สามารถผลิตน้ำประปาได้ตามเกณฑ์ แต่หากพบปัญหากรณีบริษัทเอกชนไม่สามารถส่งน้ำให้ได้ จะส่งผลให้คุณภาพน้ำดิบที่นำมาผลิตน้ำประปามีค่าคลอไรด์สูงเกินเกณฑ์ ณ ช่วงเวลาดังกล่าวได้

 ทั้งนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราได้มอบให้ดำเนินการประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์ปัญหาดังกล่าวให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ และดำเนินการประชาสัมพันธ์มาตรการประหยัดน้ำเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบด้านทางการแพทย์และสาธารณสุข นอกจากนี้ ให้หน่วยงานชลประทานที่เกี่ยวข้องบริหารการระบายน้ำเพื่อสนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here