รองผู้ว่ากระบี่เผยโรงพยาบาลรัฐเอกชนและสนามผู้ป่วยโควิดค่อนข้างเต็มเตรียมตั้งโรงพยาบาลแห่งที่ 4

0

นายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เปิดเผยถึงกรณีที่มีการโพสในโลกโซเชียลว่า โรงพยาบาลรัฐและเอกชนรวมถึงโรงพยาบาลสนามทั้ง 3 แห่งของจังหวัดกระบี่ มีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด 19 เต็มทุกแห่งว่า ความจริงจังหวัดกระบี่มีการเตรียมโรงพยาบาลสนามไว้ 2 แห่งก่อนหน้านี้ คือที่ตึกโกเมน ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ และที่กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 15 ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม รวมถึงโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลจังหวัด และโรงพยาบาลเอกชนต่างๆ มีศักยภาพรองรับได้ถึง 400 – 500 เตียง

รองผู้ว่ากระบี่เผยโรงพยาบาลรัฐเอกชนและสนามผู้ป่วยโควิดค่อนข้างเต็มเตรียมตั้งโรงพยาบาลแห่งที่ 4 อาสาไทยยืนยัน Thai Reference
รองผู้ว่ากระบี่เผยโรงพยาบาลรัฐเอกชนและสนามผู้ป่วยโควิดค่อนข้างเต็มเตรียมตั้งโรงพยาบาลแห่งที่ 4 อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

แต่เนื่องจากปัจจุบันมีสถานการณ์การแพร่ระบาดในคลัสเตอร์โรงเรียนเอกภาพศาสนวิชย์ ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม ซึ่งน้องๆรวมถึงเจ้าหน้าที่และบุคลากรต่างๆ มีอัตราในการติดเชื้อประมาณ 300 เกือบ 400 คน ทำให้น้องๆที่ผ่านการตรวจนำส่งไปรักษาในโรงพยาบาลสนาม และโรงพยาบาลต่างๆตามลักษณะอาการ กรณีที่ติดเชื้อไม่มีอาการหรือมีอาการเพียงเล็กน้อย จังหวัดให้ไปอยู่ที่โรงพยาบาลสนามทั้งหมดที่ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 15 จำนวน 194 คน ส่วนที่ตึกโกเมน มีการรอรับอยู่ประมาณ 80 คน โรงพยาบาลในระบบและโรงพยาบาลจังหวัดรวมถึงโรงพยาบาลเอกชน ประมาณ 100 กว่าคน ก็ค่อนข้างที่จะตรึงตัวทีเดียว

 ทำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ มองเห็นว่าเพื่อสร้างความปลอดภัยและเตรียมความพร้อมหากมีเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ จำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมทำโรงพยาบาลสนามเพิ่มขึ้น ซึ่งวันนี้ๆได้มีการพูดคุยว่าใช้พื้นที่วิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตกระบี่ จัดทำเป็นโรงพยาบาลสนามสามารถรองรับผู้ป่วยหากมีกรณีที่มีการติดเชื้อได้ประมาณ 400 เตียง

นายอนุวรรตน์ กล่าวต่อไปว่าส่วนโรงพยาบาลสนามที่เข้ารับการรักษา โดยเป็นผู้ป่วยติดเชื้อและมีอาการเพียงเล็กน้อยหรือๆไม่แสดงอาการ เนื่องจากว่ารูปแบบของการรักษาจะๆไม่มีความเข้มข้นเท่ากับโรงพยาบาลชุมชน หรือว่าทางโรงพยาบาลจังหวัด ที่มีเครื่องมืออะไรต่างๆที่มีการรักษาที่มีความเข้มข้น เหมาะสมสำหรับการรักษาผู้ป่วยที่มีอาการมากกว่านี้ เป็นลักษณะของสีแดงหรือสีส้ม ส่วนที่มีลักษณะเป็นเล็กน้อยหรือลักษณะสีเหลือง หรือว่าติดแล้วยังไม่แสดงอาการที่เป็นลักษณะสีเขียว ทั้งหมดเราจะมารักษาที่โรงพยาบาลสนามแห่งนี้ เป็นการดูแลและให้ยาจนไม่มีอาการแล้ว แล้วมีการตรวจแล้วว่าไม่มีเชื้อก็จะปล่อยกลับ

อย่างไรก็ตามคนกระบี่ทุกคนไม่ว่าคนกระบี่ที่อยู่ในจังหวัดกระบี่ หรือคนกระบี่ที่จะกลับมาซึ่งทำงานอยู่ที่ต่างจังหวัด และวันนี้จะกลับมาบ้านเกิด จังหวัดกระบี่มีนโยบายที่จะนำและดูแลคนที่กลับเข้ามา ว่าก่อนที่จะกลับเข้ามาในกรณีที่อยู่ต่างจังหวัดโดยเฉพาะที่มาจากพื้นที่ที่มีความเสี่ยงก็ให้ช่วยแจ้งเข้ามายังจังหวัด ว่าจะเข้ามาโดยทางใด เข้ามาเมื่อไหร่อย่างไร เมื่อแจ้งเข้ามาทางเจ้าหน้าที่ก็จะรอรับเข้าสู่การตรวจการดูแลว่า มีการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 หรือไม่ ถ้ามีการติดเชื้อจะส่งไปโรงพยาบาลสนามต่อไป ถ้าไม่มีอาการติดเชื้อแต่ว่าเป็นผู้มีความเสี่ยงสูง ก็จะมาสู่สถานกักตัวที่เรียกว่าแอวคิว ในส่วนที่ไม่มีความเสี่ยงก็อาจจะต้องกักตัวอยู่ในบ้านดูแลตัวเอง นี้เป็นรูปแบบของการจัดการที่เป็นระบบและเป็นมาตรฐานสาธารณสุขอยู่แล้ว 

 นายอนุวรรตน์ กล่าวในตอนท้ายว่าส่วนกรณีที่มีคนโพสในโลกโซเชียลไม่เห็นด้วยกับจังหวัดกระบี่ รับชาวกระบี่ที่ติดเชื้ออยู่ต่างจังหวัด กลับมารักษาตัวในภูมิลำเนานั้น จริงๆแล้วการที่รับคนที่เข้ามาหรือคนป่วยอะไรต่างๆ นี้เป็นเรื่องของการรักษาพยาบาลไม่ว่าที่ไหนทุกคนก็ต้องดูแลกันอยู่แล้ว โดยเฉพาะจังหวัดกระบี่ยินดีที่จะดูแลทุกคนที่เข้ามาในจังหวัด โดยเฉพาะคนกระบี่ถึงแม้ไปทำงานที่อื่นจะกลับเข้ามา เราก็ต้องดูแลกันเราจะไม่ให้ผู้ป่วยที่เข้ามาแอบเข้ามา หรือว่าเอาเชื้อเข้ามาแล้วมาแพร่กระจายในพื้นที่ เราถึงวางระบบว่าการเข้ามาจังหวัดกระบี่ก็ต้องช่วยแจ้ง แล้วเราจะดูแลและมีมาตรการในการที่จะป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาดในพื้นที่ เพราะฉะนั้นเรียนด้วยความสบายใจว่า เรื่องไม่เต็มใจหรือว่าเต็มใจหรือไม่มีความประสงค์อะไรต่างๆ อันนี้คงไม่ใช้ประเด็นที่ต้องมาพูดกัน มีการพูดกันคือว่าทำอย่างไรผู้ที่เข้ามาจากจังหวัดอื่น หรือผู้ที่ประสงค์เข้ามาในจังหวัดกระบี่ เราจะมีการดูแลมีการตรวจมีการคัดกรอง มีการแยกผู้ป่วยผู้ติดเชื้อผู้เสี่ยง เข้าไปสู่ระบบการรักษาอย่างไรเพื่อจะไม่ให้เกิดกรณีการแพร่ระบาดในจังหวัดกระบี่ต่อไป

ภาพ-ข่าว ณัฏฐพงษ์ ศรีปล้อง. กระบี่///รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here