รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 ร่วม ทำบุญสืบชะตา สวดเบิกทำบุญเมือง เสริมสิริมงคลในโอกาสครบ 760 ปี

4

พันเอก บุญญฤทธิ์  เกษตรเวทิน รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 ร่วมพิธีสวดเบิก ทำบุญเมืองเชียงราย ในโอกาสครบรอบ 760 ปี ณ วัดพระสิงห์ (พระอารามหลวง) ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย มี นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน ซึ่งตรงกับวันขึ้น 11 ค่ำ เดือน 2 โดยมี พระพุทธิญาณมุนี เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำสวดเบิก แผ่เมตา อธิฐานจิต และพระเดชพระคุณพระพุทธิวงศ์วิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ แสดงธรรมเทศนา เพื่อเสริมสิริมงคลให้ชาวเมืองเชียงรายมีความอยู่เย็นเป็นสุข ตลอดจนขจัดโรคภัยต่างๆ

นอกจากนี้ในเวลาเดียวกันยังได้จัดพิธีสวดเบิก เมืองเชียงราย พร้อมกันทั้ง 4 ทิศ ได้แก่ ทิศตะวันออก ณ วัดสบสม ตำบลเวียงเชียงของ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ทิศใต้ ณ ที่วัดร้องหลอด ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ทิศเหนือ ณ วัดพระธาตุดอยเวา ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย และทิศตะวันตก ณ วัดแสงแก้วโพธิญาณ ตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

สำหรับพิธีสวดเบิก เป็นความเชื่อของชาวล้านนา เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัว ป้องกันเหตุร้ายต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น อีกทั้งยังเป็นอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีของชาวล้านนาเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ใกล้ชิดกับพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น โดยการกระจายจัดพิธีใน 5 โซน จะช่วยลดการแออัดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here