รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ร่วมพิธีเชิดชูเกียรติ นายทหารนายพลนักรบพิเศษ ที่จะเกษียณ

11

 ที่ สนามสีหราชเดโช หน้ากองบัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จังหวัดลพบุรี พลเอกชัยชนะ นาคเกิด รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้เดินทางเป็นประธาน ในพิธีเกียรติยศนักรบพิเศษ โดยมีนายทหารนักรบพิเศษ ชั้นยศนายพล จำนวน 12 นาย และเพื่อนทหารนักรบพิเศษชั้นยศ นายทหารสัญญาบัตร และนายทหารชั้นประทวน ตลอดจนลูกจ้าง ในสังกัดหน่วยขึ้นตรงของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ที่จะครบกำหนดเกษียณอายุราชการ และผู้ที่ขอลาออกจากราชการ ก่อนกำหนด ประจำปี 2563 จำนวนทั้งสิ้น 89 คน เข้าร่วมพิธี

ทั้งนี้ พลโท ภูมิพัฒน์ (ภู-มิ-พัด ) จันทร์สว่าง ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ได้กล่าวสดุดีแก่ทหารนักรบพิเศษทุกนาย พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เพื่อเป็นการแสดงความยินดี และขอบคุณ จากผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น และเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ แก่ทหารนักรับพิเศษทุกนาย ที่จะเกษียณอายุราชการ ในฐานะผู้ที่ได้เสียสละ ทำคุณประโยชน์ให้แก่ กองทัพ และประเทศชาติ มาตลอดชีวิตการรับราชการ โดยเฉพาะการทำหน้าที่ ในการรักษาอธิปไตยของชาติ ในสมรภูมิต่างๆ ในอดีตที่ผ่าน และเป็นแบบอย่างที่ดีของนับรบพิเศษ ที่ได้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติสืบต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้ ตามคำขวัญของนักรบพิเศษที่ว่า “พลังเงียบ เฉียบขาด” และ ขอยืนยันกับนักรบพิเศษผู้ทรงเกียรติทุกท่านว่าพวกเราจะมุ่งมั่น ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ แรงสติปัญญาในการพัฒนาหน่วยรบพิเศษ ที่พวกเรารักหวงแหน ให้เป็นหน่วยที่มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี ให้เป็นที่ยอมรับของสังคมต่อไป และจะพัฒนานักรบพิเศษให้เป็น TOPMAN ของกองทัพบก

โดยในพิธีอันทรงเกียตินี้ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ยังได้จัดกำลังพลจำนวน 3 พันสวนสนาม กระทำพิธี “ วิ่งสวนสนาม ” ในรูปแบบของหน่วยรบพิเศษ พร้อมทั้งจัดการแสดง ในชุด “สงครามยุทธหัตถี ”  ด้วยนักแสดงกว่า 50 คน จากกองพันปฏิบัติการจิตวิทยา และการกระโดดร่ม แบบดิ่งพสุธา เพื่ออันเชิญธงชาติไทย ธงสัญญาลักษณ์ตรากองทัพบก จากอากาศยานลงสู่ภาคพื้น และร่วมกันขับร้อง บทเพลงเพลงมาร์ชทหารพลร่ม เพื่อเป็นเกียรติแก่ ทหารรบพิเศษ ที่จะครบกำหนดเกษียณอายุราชการ และผู้ที่ขอลาออกจากราชการ ก่อนกำหนด ประจำปี 2563 อย่างสมเกียรติ ด้วย

สมชาย เกตุฉาย / รายงาน 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here