รองผวจ.ปทุมธานี ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานทำเจ้าพระยาน้ำเสียปลากุ้งลอยตาย

5

 นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ โรงงานกระดาษบูรพา ในพื้นที่ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี หลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านว่าโรงงานได้ฝั่งท่อน้ำเน่าเสียภายในโรงงานลงใต้ดินลึกกว่า 5 เมตรปล่อยน้ำเสียลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ในเขตเทศบาลตำบลบ้านกลาง ในเวลากลางคืน ทำให้ปลาหลากหลายชนิดและกุ้งในแม่น้ำลอยตายเหนือผิวน้ำเป็นจำนวนมาก จึงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำจังหวัดปทุมธานี โดยการนำน้ำไปตรวจคุณภาพ และตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียภายในโรงงาน เพื่อแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงกับโรงงานและแม่น้ำ โดยมีนายอาวุธ วิเชียรฉาย นายอำเภอเมืองปทุมธานี   เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขของเทศบาลตำบลบ้านกลางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมลงพื้นที่     ทางด้านนาย สายันต์ จิตผ่อง ชาวบ้านที่อยู่บริเวณติดท่อสูบน้ำของโรงงานแจ้งว่าทางโรงงานได้ตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าไว้จำนวน 2 ท่อ และมีการฝั่งน้ำใต้ดินยาวออกไปในแม่น้ำเจ้าพระยากว่า 10 เมตร และจะปล่อยน้ำเสียที่ไม่ผ่านการบำบัดในเวลากลางคืน ส่วนกลางวันจะปล่อยน้ำที่สูบเข้าไปไหลเวียนออกมาเพื่อจะมองไม่เห็นน้ำเสียดำไหลออกมาถ้ากลางคืนจะเป็นน้ำเสียดำเข้มพร้อมเศษะตะกอนเยื่อกระดาษลอยออกมาจำนวนมาก และจะฝากไปยังกรมเจ้าท่าได้มาตรวจสอบการฝั่งท่อรุกลำน้ำเจ้าพระยาออกไปไกลขนาดนี้จะทำอย่างไร    และที่ผ่านมาชาวบ้านได้ใช้น้ำประปาของโรงงานฟรีจึงทำให้ชาวบ้านไม่ได้ร้องเรียน แต่ผู้อยู่เหนือน้ำขึ้นไปยังโรงสูบน้ำประปาสำแลจะได้รับผลกระทบไปด้วยและผู้พักอาศัยไปทางด้านใต้เวลาน้ำลงจะได้รับผลกระทบไปยังปลาหน้าวัดมะขาม และวัดศาลเจ้า ทำให้ปลาลอยตายมาแล้วหลายครั้งซึ่งขอให้หน่วยราชการออกมาช่วยแก้ไข้ปัญหาของโรงงานด่วนก่อนที่ชาวบ้านจะรวมตัวกันขับไล่โรงงานต่อไป.

ภาพ-ข่าว ธัชนนท์ พิริยะกุลชัย จ.ปทุมธานี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here