รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา ลงพื้นที่วางแผนเพื่อเตรียมจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ในพื้นที่อำเภอท้ายเหมือง

4

นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพงงา มอบหมายให้ ทันตแพทย์ธนากร ศฤงคารชยธวัช รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จาก สสจ.พังงา ลงพื้นที่วางแผนเพื่อเตรียมจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ในพื้นที่อำเภอท้ายเหมือง ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่

ทั้งนี้เพื่อรองรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น โดยได้วางแผนจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ในพื้นที่อำเภอท้ายเหมืองเป็น 2 สถานที่ได้แก่ โรงเรียนบ้านทับละมุ ซึ่งเตรียมจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนามสำหรับผู้ป่วยแรงงานต่างด้าว และ ทับละมุรีสอร์ต เตรียมจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนามสำหรับผู้ป่วยชาวไทย พร้อมกันนี้ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบภาพพื้นที่และความเรียบร้อยของอาคาร ระบบงานต่างๆ

เพื่อเตรียมพร้อมและมีจำนวนเตียงเพียงพอในการรองรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่คาดว่าจะเปิดรับผู้ป่วยในเร็วๆนี้ จากนั้นเดินทางไปยัง ศูนย์แยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation) CI อาคารสมาคมเรือประมงจังหวัดพังงา เทสบาลตำบลลำแก่น เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตลอดจนสอบถามปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ภาพ-ข่าว เกศ จ.พังงา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here