รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ติดตามโครงการของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ที่ จ.พังงา

6

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมคณะ ดินทางลงพื้นที่ไปยังเทศบาลตำบลคึกคัก ตำบลคึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ติดตามโครงการที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันได้นำเสนอขอรับงบประมาณ  โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นายไตรทิพย์ สกุลประดิษฐ์ นายอำเภอตะกั่วป่า นายสวัสดิ์ ตันเก่ง นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ และภาคเอกชน ร่วมต้อนรับและนำเสนอข้อมูลโครงการ

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ติดตามโครงการก่อสร้างศูนย์กลางการท่องเที่ยวและนันทนาการชายฝั่งแห่งเมืองพังงา จังหวัดพังงา หรือ The Park Khaolak ความคืบหน้าศึกษาการก่อสร้างสะพานข้ามเกาะคอเขา และติดตามโครงการพัฒนาแหล่งสปาวารีบำบัด น้ำพุร้อนเค็ม อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นโครงการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (กระบี่ ภูเก็ต ตรัง พังงา ระนอง และสตูล) จากผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.สัญจร จังหวัดกระบี่) เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา

ภาพ-ข่าว เกษ จ.พังงา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here