รวมใจเป็นหนึ่ง ส่ง 3 พยาบาล สระแก้ว ร่วมทีม รพ.บุษราคัม เมืองทองธานี

0

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ส่งพยาบาล 3 คน ร่วมปฏิบัติงานโรงพยาบาลบุษราคัม เมืองทองธานี  ” ผู้สื่อข่าวรายงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว นพ.ประภาส ผูกดวง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย นางดารารัตน์ โห้วงศ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด นพ.จตุนิษฐ์ อัคคะปัญญาพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองหาด และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีส่งบุคลากรด้านการแพทย์ 3 คน ได้แก่ นางพเยาว์ ลัดลอย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลคลองหาด ,น.ส.อุทุมพร ทรพิสิงห์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลโคกสูง และนางสุธามาส อ่อนสี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลโคกสูง ไปปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงพยาบาลบุษราคัม เมืองทองธานี เป็นชุดแรก ตั้งแต่ 26 กรกฎาคม – 8 สิงหาคม 2564 เป็นเวลา 14 วัน

“ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดตั้งโรงพยาบาลบุษราคัมให้เป็นโรงพยาบาลสนามสำหรับรองรับผู้ป่วยโควิด 19 กลุ่มที่มีอาการรุนแรงปานกลางจากพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ณ อาคาร ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี รับผู้ป่วยได้ประมาณ 1,092 เตียง หากมีผู้ป่วยเพิ่มสามารถขยายพื้นที่รองรับผู้ป่วยได้ประมาณ 5,000 ราย โดยได้ขอสนับสนุนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขจากหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จาก 60 จังหวัด เพื่อมาปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย เริ่มตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม ถึงวันที่ 18 กันยายน 2564 โดยระดับจังหวัดสนับสนุนพยาบาลจังหวัดละ 3 คนต่อทีม ๆ ละ 14 วันในทุกสัปดาห์ ,ระดับเขต สนับสนุนแพทย์และเภสัชกร เขตละ 3 คนต่อวิชาชีพ ระยะเวลาทีมละ 14 วันเช่นกัน …

ภาพ-ข่าว นายยุทธนา พึ่งน้อย ผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้ว

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here