รวมตัวร่วมมือกันทำจนได้รับรางวัล เครือข่ายฯปศุสัตว์เพชรบุรีนะ จะบอกให้ ? คำรณค้นความจริง 61-12-27

0

รวมตัวร่วมมือกันทำจนได้รับรางวัล
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนปศุสัตว์เพชรบุรีนะ จะบอกให้ ?
รายการ คำรณค้นความจริง
พี่คำรณพาไปค้นความจริงกับหลากหลายกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ที่เขารวมตัว เพื่อช่วยเหลือกัน ทั้งภาคอาหารและปศุสัตว์ จนกลายเป็นเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนปศุสัตว์เพชรบุรี ที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐ

ติดตามได้ในช่วงรายการตู้ ปณ.ข่าว 3
ทางช่อง 28 วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลาประมาณ 15.20 น.

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here