รร.เอกชน จ.ลำปาง คุมเข้ม ไวรัส โควิด – 19

4

ที่โรงเรียนประชาวิทย์ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชน ไทย-จีน ที่เปิดสอนระดับอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้นำมาตรการคุ้มเข้มการเตรียมพร้อมป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด 19 ภายในโรงเรียน เพื่อเป็นไปตามาตรฐานที่ทางสาธารณะสุขได้กำหนดไว้ โดยทางโรงเรียนได้มีการปิดกั้นการผ่านเข้าออกโรงเรียนอย่างเข้มข้น ให้นักเรียน ผู้ปกครอง บุคลากรของโรงเรียน ก่อนที่จะผ่านเข้าไปในอาคารเรียน ต้องทำการการช่องทางผ่านเข้าออก ที่มีการตรวจวัดไข้ ล้างมือด้วยเจลล้างมือ แช่รองเท้าในอ่างดักเชื้อโรค เดินผ่านอุโมงค์พ่นละอองน้ำกำจัดเชื้อโรค ซึ่งถือว่าเป็นมาตรการที่เข้มข้นอันดับต้นๆในพื้นที่จังหวัดลำปาง นอกจากนี้ครูและนักเรียนที่นี่  ได้พูดเป็นภาษาจีนเพื่อส่งกำลังใจไปให้พี่น้องชาวจีนให้ผ่านพ้นวิกฤติไวรัสนี้อย่างรวดเร็วต่อไป

ภาพ-ข่าว อัมรินทร์ วะนะวิเชียร ลำปาง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here