รร.บ้านเบอเส้ง จ.ยะลา เดินหน้าจัดการเรียนในรูปแบบ ON-HAND

8

นักเรียนของโรงเรียนบ้านเบอเส้ง หมู่ที่ 1 บ้านเบอเส้ง ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา ได้ทยอยเดินทางมาโรงเรียนเพื่อมารับเอกสารแบบฝึกหัดจากคุณครูและไปทำต่อที่บ้าน หลังจากที่ทางโรงเรียนได้กำหนดมาตรการการจัดการเรียนในรูปแบบของ ON-HAND หรือเรียนที่บ้านด้วยเอกสาร เช่น หนังสือ แบบฝึกหัด ใบงาน แม้ว่าทางกระทรวงศึกษาธิการจะกำหนดการเปิดเรียนอย่างเป็นทางทั่วประเทศไปแล้ววันนี้ แต่เนื่องจากทาง ศบค.ยะลา ยังคงมีคำสั่งประกาศเลื่อนการเปิดเรียนรูปแบบ On-site คือเรียนที่โรงเรียนอยู่ เนื่องจากยังมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19ในพื้นที่

นายหามิ เจ๊ะเต๊ะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเบอเส้ง กล่าวว่า โรงเรียนได้เริ่มดำเนินการเรียนรูปแบบดังกล่าวมาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคมที่ผ่านมา ซึ่งจะทำการนัดนักเรียนมารับเอกสารแบบฝึกหัดทุกวันจันทร์พร้อมคำอธิบายให้แก่นักเรียน จากนั้นนักเรียนก็จะกลับไปทำที่บ้านและส่งงานมายังคุณครูผ่านระบบไลน์ของแต่ละชั้นเรียน โดยจะไม่มีการนัดนักเรียนมาส่งที่โรงเรียนเนื่องจากอาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเบอเส้ง ระบุว่า เหตุผลที่โรงเรียนใช้รูปแบบการเรียน ON-HAND เนื่องจากนักเรียนที่นี่มีฐานะค่อนข้างยากจน อีกอย่างจะไม่สร้างภาระให้กับผู้ปกครอง ซึ่งนักเรียนและผู้ปกครองต่างก็ยอมรับการดำเนินการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม การจัดการเรียนการสอนดังกล่าว กรทรวงศึกษาธิการต้องการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองและนักเรียนในการเปิดภาคเรียน ได้เรียนใน 5 รูปแบบ ได้แก่ ON-SITE, ONLINE, ON-AIR, ON-DEMAND และ ON-HAND ซึ่งสถานศึกษาแต่ละแห่งจะใช้การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบใด ขึ้นอยู่กับความปลอดภัยของเด็กนักเรียนและผู้สอนเป็นสิ่งสำคัญ

ภาพ-ข่าว อะหมัด รามันห์สิริวงศ์/ยะลา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here