กองพันทหารราบ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เขาชะโงก อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก พลโทจิรเดช กมลเพ็ชร ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้เป็นประธานในการตรวจเยี่ยมกำลังพล ทหาร แม่บ้าน นักเรียนนักศึกษา ที่เข้าร่วมบริจาคโลหิตให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดนครนายก

โดยมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลนครนายกและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครนายก เดินทางมารับโลหิตเป็นจำนวนมาก จากผู้เข้าร่วมในกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมราชบพิตร ทั้งนี้เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมรต่อพสกนิกรชาวไทย ตามแนวทางของกองทัพบกในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโควิด-19

ภาพ-ข่าว อำพล เทียนงาม นครนายก

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here