รร.จงซันฯ จัดอบรมโครงการป้องกันการแพร่ระบาดโควิค-19 ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา

32

นายสิทธิชัย  พ่วงพุ่ม  รองประธานมูลนิธิการกุศลตาคลี  เป็นประธานเปิดอบรมโครงการการป้องกันการแพร่ระบาดโควิค-19  ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี นางพรทิพย์  ชัยศิริรัตน์  ผู้จัดการโรงเรียนจงซันเซียะเซี่ยว กล่าววัตถุประสงค์  ของการจัดโครงการการป้องกันการแพร่ระบาดโควิค-19 ดังนี้

-เพื่อให้นักเรียน คณะครู และบุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจ สามารถป้องตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคโควิค-19 ทั้งในและนอกโรงเรียน

-เพื่อให้นักเรียน คณะครู และบุคลากรในโรงเรียนปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคโควิค-19

-เพื่อให้การจัดการเรียน การสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

-เพื่อให้โรงเรียนมีระบบป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิค-19 ที่มีประสิทธิภาพ

ซึ่งทางโรงเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันโรคโควิค-19 ให้กับคณะครู บุคลากรและนักเรียนทุกคน ในครั้งนี้  มีนักเรียนโรงเรียนจงซันฯ ชั้น ป.4-ป.6 เข้าร่วมอบรม ณ อาคารมูลนิธิการกุศลตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ โดยมีวิทยากร จากโรงพยาบาลตาคลี  ได้ให้ความรู้และการอบรมแก่นักเรียนในครั้งนี้ นักเรียนคงจะได้รับประโยชน์และนำความรู้ไปปฏิบัติให้ถูกต้องในชีวิตประจำวันและตระหนักในการดูแลสุขภาพตัวเองเป็นอย่างดี

 ภาพ/ข่าว สมเกียรติ วงษ์อยู่น้อย อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here