รมว.ตรีนุช พัฒนาการศึกษาด้านอาชีพ พร้อมผลักดันอาชีพทางพืชสมุนไพร ในรูปแบบ“SAKAEO MODEL by กศน.”

3

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาการศึกษาด้านอาชีพ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ระหว่างสำนักงาน กศน. และภาคีเครือข่าย

 นางสาวตรีนุช เผยว่า เนื่องจาก กศน.เป็นหน่วยงานที่ต้องให้การศึกษากับทุกช่วงวัยและรวมไปถึงการพัฒนาเรื่องอาชีพ เพื่อสอดรับกับบริบทของแต่ละพื้นที่ ซึ่งโครงการนี้ถือเป็นหนึ่งในโครงการที่ทำให้เกิดการมุ่งเน้นอย่างมีเป้าหมาย โดยการที่เริ่มจากที่ตลาดว่ามีความต้องการอะไร จากนั้น กศน.และชุมชนจะต้องสำรวจ ว่า พื้นที่ของเราต้องการอะไร ชุมชนมีความสนใจหรือความพร้อมในการทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้สอดรับกับตลาดความต้องการหรือไม่ ซึ่งจังหวัดสระแก้วเรามีจุดแข็งในเรื่องปลูกขมิ้นชันที่มีคุณภาพสูงกว่าพื้นที่อื่นๆ ดังนั้นเราจึงจัดโครงการนี้ให้เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งให้กับเกษตรกร ทำให้มีตลาดที่จะสามารถรองรับผลผลิตได้เลย และยังเป็นการยกระดับรายได้และทักษะอาชีพ รวมไปถึงการพัฒนานวัตกรรมต่างๆ ที่จะส่งเสริมให้ผลผลิตของชุมชนมีคุณภาพมากขึ้นด้วย โดยการพัฒนาอาชีพทางด้านพืชสมุนไพรที่มีอยู่ในชุมชนภายใต้ แนวคิด “SAKAEO MODEL by กศน.” “การตลาดนำการผลิต”

 อย่างไรก็ตาม การดำเนินโครงการนี้ถือเป็นการนำร่อง และ ศธ.จะเดินหน้าขยายความร่วมมือในลักษณะนี้ไปยังพื้นที่อื่นๆ เพื่อที่จะประสานกับผู้ประกอบการกับเกษตรกรผู้ผลิตโดยตรง เพราะถ้าหากเราทราบความต้องการของแต่ละพื้นที่ว่ามีความต้องการในเรื่องไหน เราก็จะสนับสนุนชุมชนให้ผลิตได้อย่างถูกทาง และควบคุมปริมาณได้ ซึ่งในหลายพื้นที่ก็มีศักยภาพมากในเรื่องต่างๆ อีกทั้งตนจะมอบหมายให้ เลขาฯ กศน. ขยายผลและผลักดันเรื่องนี้ให้สำเร็จ

ภาพ-ข่าว อภิรักษ์ ศรีอัศวิน/ข่าวนครราชสีมา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here