รมต.เกษตรสั่งช่วยพี่น้องในเขต5จังหวัดของทุ่งกุลา อย่างเร่งด่วนนะจะบอกให้

1

รมต.เกษตรสั่งฝนหลวงเร่งรุกไล่ภัยแล้งช่วยพี่น้องในเขต5จังหวัดของทุ่งกุลาให้หยุดร้องไห้อธิบดีพร้อมรองกรมฝนหลวงรุดบัญชาการร่วมกับพื้นที่อย่างเร่งด่วนนะจะบอกให้

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here