รมต.ว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าและขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกระทรวง

4

 นายชัยวุฒิ  ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดหนองคาย เพื่อติดตามภารรกิจการให้บริการของที่ทำการไปรษณีย์หนองคาย สำหรับที่ทำการไปรษณีย์สะพานมิตรภาพ ตั้งอยู่ใกล้บริเวณด่านสะพานมิตรไทย-ลาว  เป็นอาคารปฏิบัติการเพื่อเตรียมรองรับการขนส่งและโลจิสติกส์ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย และ สปป.ลาว รวมทั้งประเทศใกล้เคียง อีกทั้งยังเป็นจุดให้บริการรับฝากส่งสิ่งของรองรับการขยายตัวของชุมชนบริเวณสะพานมิตรภาพ ลดความแออับคับคั่งของไปรษณีย์ สำหรับไปรษณีย์จังหวัดหนองคาย นอกจากจะให้บริการกับประชาชนโดยทั่วไปแล้วยังเป็นจุดเชื่อมต่อกิจการไปรษณีย์ไทยและ สปป.ลาว ทางภาคพื้น  รวมทั้งการให้บริการสนับสนุนส่งเสริมการนำสินค้าชุมชนขึ้นจำหน่ายในเว็บไซต์ Thailandpostmart การส่งสินค้า  e-commerce ของกลุ่มผู้ประกอบการค้าขายออนไลน์ ในฐานะที่ไปรษณีย์ไทยเป็นขนส่งชั้นนำของไทย และเป็นผู้ขนส่งหลักของรัฐบาล เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทย

จากนั้น คณะได้เยี่ยมชมการเช่าใช้ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบไร้สาย (TOT Wi-Fi City 3) จากบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ของเทศบาลเมืองหนองคาย  เพื่อให้บริการ Free Wi-Fi แก่ประชาชนภายในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองหนองคาย เมื่อปี พ.ศ.2557 จำนวน 5 จุด ประกอบด้วย บริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองหนองคาย , สวนสาธารณะหนองถิ่น , บริเวณสถานีขนส่ง แห่งละ 1 จุด และบริเวณตลาดแคมของหนองคาย จำนวน 2 จุด ซึ่งแต่ละจุดมีระยะการให้บริการรัศมี 50 เมตร โดยบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) คิดค่าบริการเป็นรายเดือน ๆ ละ 2,500 บาท/จุด เป็นเงิน 12,500 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 875 บาท รวมเป็นเงิน 13,375 บาท/เดือน ตลอดมาจนถึงปัจจุบัน และในแต่ละปีมีประชาชน นักท่องเที่ยว ผู้มาเยือน เข้าใช้บริการมากกว่า 10,000 ราย

 นายชัยวุฒิ  ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า การเดินทางมาครั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้มาติดตามความคืบหน้าพัฒนาจังหวัดหนองคาย ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากในเรื่องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ถนน หนทาง การขนส่งทางราง โดยเฉพาะจุดที่มีความเชื่อมกับ สปป.ลาว เน้นการค้าชายแดนให้กลับมาดีให้เจริญก้าวหน้าเหมือนเดิม ซึ่งในเร็ว ๆ นี้ ก็จะมีการเปิดประเทศให้มีการเดินทางเข้าออกของชาวไทยและชาวลาว อย่างสะดวกสบาย กลับมาค้าขายชายแดนให้ดีเหมือนเดิม นอกจากนั้นยังมาติดตามการดำเนินงานของกระทรวงดิจิทัลฯ เรื่องของการส่งเสริมประชาชนให้เข้าถึงอินเตอร์เน็ตในทุกพื้นที่ ทุกหมู่บ้าน ทุกชุมชน ที่จังหวัดหนองคาย ถือว่าประสบความสำเร็จเกือบ 100 เปอร์เซ็น ที่สำคัญมารับฟังความคิดเห็นจากผู้นำท้องถิ่น นายอุรุยศ  เอียสกุล นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย ด้วย และการเพิ่มจำนวน Free Wi-Fi ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล เพราะยังมีผู้มีรายได้น้อย นักเรียน ที่ยังเข้าไม่ถึงอินเตอร์เน็ต ซึ่งจะดำเนินการ Free Wi-Fi ให้เพิ่มขึ้น ขณะนี้ได้ดำเนินการจัดทำโครงการฯ และที่สำคัญที่สุดเป็นเรื่องของท้องถิ่น ได้คุยกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ให้ช่วยเอาโครงการ Free Wi-Fi /อินเตอร์เน็ต เป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานให้ท้องถิ่นมาช่วยกันดูแล เพื่อพัฒนาร่วมกันจะได้ไปทั่วถึงหมู่บ้านทั่วประเทศ-

พันธลภ  แสงทอง –ปวีณา-ภาพ-ข่าว  จังหวัดหนองคาย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here