รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดตลาดกะเหรี่ยง และแปลงไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาวจังหวัดอุทัยธานี เพื่อส่งเสริมอาชีพและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรบนพื้นที่สูง

7

วันนี้(19 ธ.ค.63) ที่เขตพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงแม่ดีน้อย อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดตลาดกะเหรี่ยง และแปลงดอกไม้เมืองหนาวบ้านอีมาดอีทราย โดยมี นายพีระพล ตัณฑโอภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน และนักท่องเที่ยว เข้าร่วมงานจำนวนมาก

ทั้งนี้ จังหวัดอุทัยธานีได้บูรณาการภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรบนพื้นที่สูง หมู่ 4 บ้านอีมาดอีทราย ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาวบนพื้นที่สูง เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด ที่เดินทางมาเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ของทุกปี โดยแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวไม่น้อยกว่า 80,000 คน ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับจังหวัดอุทัยธานี ไม่น้อยกว่า 40 ล้านบาทต่อปี

สำหรับโครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรบนพื้นที่สูง จัดขึ้นเพื่อสร้างงาน สร้างรายได้จากการจำหน่ายสินค้าทางเกษตร ทั้งพืชผัก ผลไม้เมืองหนาว ผ้าทอกระเหรี่ยง และผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆ ในชุมชนที่เพิ่มขึ้น อันเกิดจากการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยแหล่งท่องเที่ยวบนพื้นที่สูงตำบลแก่นมะกรูด มีสถานที่ท่องเที่ยว 2 แห่งหลัก คือ แปลงดอกไม้เมืองหนาวแก่นมะกรูดบ้านใต้ และแปลงไม้ดอกไม้ประดับ พืชเมือหนาว บริเวณเขตพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงแม่ดีน้อยแห่งนี้

ซึ่งวันนี้ นอกจากจะมีกิจกรรมเปิดตลาดกะเหรี่ยง และแปลงไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาวแล้ว ยังมีการออกบูธนิทรรศการ จำหน่ายสินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์ผ้าทอกะเหรี่ยง ซึ่งเป็นสินค้าเศรษฐกิจสำคัญที่สร้างรายได้ให้แก่จังหวัดอุทัยธานี อีกด้วย…//

ขอขอบคุณ ภาพ/ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here