รมช.เกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจโครงการปรับปรุงฝายคลองระบายน้ำจรเข้สามพัน(สุพรรณบุรี)

14

รมช.เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจโครงการปรับปรุงฝายคลองระบายน้ำจรเข้สามพัน เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ ที่จ.สุพรรณบุรีที่บริเวณฝายยางจรเข้สามพัน ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  นายนพดล  มาตรศรี ส.ส.สุพรรณบุรี นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ ส.ส.สุพรรณบุรี  นายนิติวัฒน์ จันทร์สว่าง ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ กรมชลประทาน  นายกฤษฎา​ ศรีเพิ่มพันธ์​ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่​ 12​ นายพงษ์ศักดิ์ อัครมณี ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา นายยศดนัย น้อยแก้ว ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุพรรณบุรี นายบุญฤทธิ์ จำปาเงิน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก​ และนายรุ่งธรรม บ่อเกิด ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการปรับปรุงฝายคลองระบายน้ำจรเข้สามพัน เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ โดยมีนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายปรีชา ทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม

นายประภัตร กล่าวว่า ฝายยางที่ชำรุดทรุดโทรม หากไม่รีบแก้ไข จะกลายเป็นปัญหาใหญ่ได้ในอนาคต ชาวบ้านจะเดือดร้อนเป็นเวลานาน จึงได้มาตรวจสอบเพื่อรับฟังความคิดเห็นคนในพื้นที่ ว่าพื้นที่ตรงไหนมีผลกระทบอย่างไร ทุกภาคส่วนจะได้ร่วมกันพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาเรื่องนำให้กับพี่น้องประชาชน ในพื้นที่ อ.อู่ทอง อ.สองพี่น้อง อ.บางปลาม้า  และอ.ดอนเจดีย์ ซึ่งขณะนี้ได้ผันจากเขื่อนวชิราลงกรณ์ จึงจะต้องสร้างประตูกันน้ำที่บริเวณฝายยางจระเข้สามพัน เพื่อจะดันน้ำขึ้นไปทางตอนเหนือ ซึ่งโครงการได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ซึ่งคาดว่าน่าจะแก้ปัญหาภัยการขาดแคลนน้ำให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างน้อย4-5 อำเภอ จะได้มีน้ำใช้อุปโภคบริโภคแบบไม่ขาดแคลน

สำหรับโครงการปรับปรุงฝายคลองระบายจรเข้สามพัน เนื่องจากฝายยางของคลองระบายน้ำจรเข้สามพัน ซึ่งก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2537 โดยใช้ควบคุมระดับน้ำด้านเหนือฝาย เพื่อส่งน้ำให้กับพื้นที่การเกษตรในเขต ต.จรเข้สามพัน และอ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี รวมถึงกักเก็บน้ำไว้ใช้ด้านเหนือฝาย ปัจจุบันฝายยางได้ชำรุดเสียหายบ่อยครั้ง เช่น การรั่วซึมจากอายุการใช้งาน ทำให้มีสภาพทรุดโทรม ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการควบคุมระดับน้ำในคลองระบายลดลง ดังนั้น จึงควรปรับปรุงให้เป็นประตูระบายน้ำ เพื่อใช้งานทดแทนฝายยาง ให้สามารถควบคุมระดับน้ำในคลองระบายน้ำจรเข้สามพันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ซึ่งโครงการเบื้องต้น (Reconnaissance Study) แล้วเสร็จเมื่อเดือนมกราคม 2563 ลักษณะโครงการเป็นการก่อสร้างประตูระบายน้ำขนาด 6.00 x 6.00 เมตร จำนวน 3 ช่อง ความสามารถในการระบายน้ำสูงสุด 120 ลบ.ม./วินาที เพื่อควบคุมระดับน้ำในคลองระบายน้ำสายใหญ่จรเข้สามพัน-คลองสองพี่น้อง และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในคลองระบายจรเข้สามพัน โดยมีระยะเวลาโครงการ 1 ปี ในปี พ.ศ. 2565 วงเงินงบประมาณ 100,000,000 บาท เมื่อดำเนินการก่อสร้างประตูระบายน้ำแล้วเสร็จ จะทำให้การบริหารจัดการน้ำให้กับเกษตรกรผู้ใช้น้ำในพื้นที่ อ.อู่ทอง อ.เมืองสุพรรณบุรี  และ อ.สองพี่น้อง มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

นอกจากนี้ยังได้ไปตรวจควาวคืบหน้าการก่อสร้างโครงการสูบน้ำบึงลาดน้ำเตียน อำเภอเมืองซึ่งเป็นพื้นเก็บน้ำเพื่อที่ใช้ในการแก้ปัญหาภัยแล้งให้กับเกษตรกรพื้นที่อำเภอเมือง และพื้นที่อำเภออู่ทอง

ทีมข่าว จ.สุพรรณบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here