รมช.เกษตรเปิดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ(สุพรรณบุรี)

4

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมปศุสัตว์ จัดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ ปล่อยขบวนรถปศุสัตว์เคลื่อนที่ พร้อมมอบโคในโครงการธนาคารโค – กระบือฯ ให้เกษตรกรมีความมั่นคงในอาชีพ เพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายชุมพล บุญรอด ปศุสัตว์เขต 7 และนายภูวสิษฐ์ บวรธีราเศรษฐ์ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี นายวัฒนา ยั่งยืน ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกันเปิดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563 โดยมีนายวัฒนา ยั่งยืน ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี ข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ และเกษตรกรทั่วทั้ง 10 อำเภอ ในจังหวัดสุพรรณบุรี กว่า 1,000 คน ร่วมงาน ณ ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย ต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เปิดเผยว่าเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 ก.ค. 2563 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมปศุสัตว์ ได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีน้ำพระราชหฤทัยต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ และสัตว์ที่ถูกทอดทิ้งทั่วประเทศ ดังนั้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมเทิดพระเกียรติ ในเดือนมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาในปีนี้ กรมปศุสัตว์จึงได้จัดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ ขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์แก่ประชาชน เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ และสัตว์ที่ถูกทอดทิ้งในที่สาธารณะ ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและยั่งยืนตลอดไป

โครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี มีพื้นที่เป้าหมาย 10 อำเภอ ในจังหวัดสุพรรณบุรี มีประชาชน และเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์มาขอรับบริการ กว่า 1,000 ราย จำนวน สัตว์ที่จะได้รับบริการ 2,000 ตัว สำหรับกิจกรรมประกอบด้วย การตรวจรักษาพยาบาลสัตว์ทั้งด้านอายุรกรรม สูติกรรม ศัลยกรรม การฉีดวัคซีนป้องกันโรค การกำจัดพยาธิภายในและภายนอก การเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจชันสูตรโรคสัตว์ การสำรวจสภาวะโรค การเสวนาปัญหาด้านปศุสัตว์ และการให้ความรู้คำแนะนำ   นอกจากนี้ได้ปล่อยขบวนรถปศุสัตว์เคลื่อนที่ เพื่อออกปฏิบัติงานในพื้นที่ และมีพิธีมอบโค จำนวน 69 ตัว ให้กับเกษตรกรในโครงการธนาคารโค – กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ เพื่อให้เกษตรกรมีความมั่นคงในอาชีพการเลี้ยงสัตว์ ลดรายจ่าย ทำให้มีรายได้ที่เพิ่มขึ้น พร้อมกับได้แจกกล้าไม้ ไขไก่ ให้กับเกษตรกรที่มาร่วมงานทุกคน ในงานยังได้นำสุนัขแสนรู้มาโชว์ความสามารถและมีสุนัขสายพันธุ์ทีเบตัน ชื่อต้าชี่ เพศผู้ อายุ 9 เดือน จากประเทศทิเบต ที่มีราคาสูงสุดถึง ตัวละ 50 ล้านบาท ส่วนอีก 1 ตัวสายพันธุ์ อลาสกัล ชื่อเปอร์เช่ เพศ ผู้ อายุ 2 ปี จากโซนยุโรป มาโชว์ให้กับผู้ร่วมงานได้ชมเพื่อเป็นการสร้างสีสันด้วย

ตามที่รัฐบาลและกรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ส่งเสริมอาชีพทั้งด้านพืช ประมง และปศุสัตว์ ให้เกษตรกรมีอาชีพเสริม โดยการรวมกลุ่มวิสาหกิจอย่างน้อย 7 คน มีอัตราดอกเบี้ย 0.01% ต่อปี ธ.ก.ส. สนับสนุนสินเชื่อไม่เกินกลุ่มละ 10 ล้านบาท  หรือดอกเบี้ยล้านละ 100 บาท/ปี ระยะเวลา 3 ปี โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์  โดยการเลี้ยงโคขุน  เลี้ยงกุ้ง  เลี้ยงไก่พื้นเมือง และปลูกขิ่ง เพื่อเป็นการสนับสนุนและพัฒนาอาชีพ ทางเลือกให้แก่เกษตรกรในช่วงฝนทิ้งช่วงวิกฤตภัยแล้ง  โดยทาง  ธ.ก.ส. เริ่มทยอยปล่อยสินเชื่อ  รัฐบาลจึงหวังให้อาชีพการเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพเสริมเพื่อลดพื้นที่ปลูกข้าว ทดแทนการปลูกพืชเศรษฐกิจอื่นๆ ที่มีปัญหาด้านการตลาด ผู้เข้าร่วมประชุมและเกษตรกรทุกคน ต้องผ่านจุดคักกรองตรวจวัดไข้ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และสวมหน้ากากอนามัยทุกคนเพื่อป้องกันไวรัสโควิด19

มงคล สว่างศรี ภัทรพล พรมพัก ธนกฤต แตงโสภา ไพรัช ภมรพล ดนัยภพ สังข์สุวรรณ นพดล แก้วเรือง นิกร สิงห์พิมาตร  สุพรรณบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here