รมช.ประภัตรเร่งทำหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์ล้างมือเตรียมแจกให้ชาวบ้าน(สุพรรณบุรี)

4

นายประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรและสหกรณ์ นายอำนาจ โสรถาวร เกษตรอำเภอเมืองสุพรรณบุรี นางเรณู พลเสน นายกเทศมนตรีตำบลปลายนา อ.ศรีประจันต์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019  โควิด-19 ในการจัดทำหน้ากากอนามัยผ้า เพื่อการป้องกันตนเอง และทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือฆ่าเชื้อ โดยจัดวิทยากรมาให้ความรู้กับบุคลากร ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนที่ให้ความสนใจ จึงได้เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 การจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง และการทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือฆ่าเชื้อให้กับบุคลากร และผู้นำชุมชน โดยมีผู้ที่มาความรู้ความสามารถมาช่วยกับสอนและช่วยกันทำหน้ากากอนามัยผ้า เพื่อส่งเสริมให้ผู้นำชุมชนได้นำความรู้ไปถ่ายทอดต่อกับพี่น้องประชาชนในชุมชน   ก่อนเข้ารับการอบรมทุกคนต้องผ่านการตรวจวัดไข้คัดกรองและต้องล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ทุกคนด้วย   

นายประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่าขณะนี้ได้จัดมาตรการเร่งด่วนเนื่องจากมีความห่วงสุขภาพ ห่วงชีวิต คิดดูแลตนเอง จึงได้ให้มีการผลิตเจล และหน้ากากอนามัยผ้า ซึ่งจะเร่งทำหน้ากากอนามัยให้ได้อย่างน้อยจำนวน 50,000 ชิ้น และได้จัดวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้เรื่องการผสมแอลกอฮอล์ล้างมือฆ่าเชื้อไวรัส  โควิด-19 ชาวบ้านสามารถนำสูตรผสมแอลกอฮอล์ล้างมือฆ่าเชื้อไวรัส ไปใช้ผลิตเองที่บ้านได้ เพื่อเป็นลดต้นทุนในการที่ต้องไปหาซื้อตามท้องตลาด เนื่องจากขณะนี้แอลกอฮอล์ล้างมือฆ่าเชื้อไวรัส มีจำนวนน้อยและราคาก็สูงด้วย โดยคาดว่าอีกประมาณ 7 วัน จะสามรรถนำหน้ากากอนามัย จำนวน 50,000 ชิ้น ส่งไปแจกให้กับพี่น้องประชาชนที่ขาดแคลนและต้องการใช้จริงๆ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในยามวิกฤตต้องมาต่อสู้ป้องกันเชื้อไวรัส โควิด-19 กำลังระบาดอยู่ขณะนี้  อย่างไรก็ตามขอให้พี่น้องประชาชนช่วยกันป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสโควิค 19 ด้วยการกินร้อน ช้อนตัวเองและต้องล้างมือบ่อยๆ และถ้าไม่จำเป็นไม่ควรออกจากบ้าน เพื่อเป็นการป้องกันเชื้อไวรัสโควิส19   

มงคล สว่างศรี ภัทรพล พรมพัก ธนกฤต แตงโสภา นพดล แก้วเรือง ไพรัช ภมรพล โสภณ สว่างศรี นิกร สิงห์พิมาตร ดนัยภพ สังข์สุวรรณ /จ. สุพรรณบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here